Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Ľudová veselica spojená s pochovávaním basy
Fašiangy, turice, Veľká noc príde......
Obdobie plesov, bálov a karnevalov sa každoročne končí tradičným pochovávaním basy.
Popolcovou stredou  sa pre rímskokatolíkov a veriacich iných cirkví začína obdobie štyridsaťdňového pôstu pred najväčšími kresťanskými sviatkami cirkevného roka - Veľkou nocou.
Novobystrickí folkloristi už po tretíkrát pripravili ľudovú veselicu s pochovávaním basy.
Tento rok  pripadla veselica na šiesteho februára. Hlavnými organizátormi boli folkloristi –ĽH Kováčovci, ĽH Stará muzika, FS Bystrica, ŽSS Dolinka a Bystrická Kasňa. Samozrejme, že do nálady hral aj DJ Mačas. Postupne sa sála DK v Novej Bystrici zapĺňala návštevníkmi a do  24.00 hod. sme postupne vystúpili s piesňami, muzikou a tancom. Aby sme dodržali tradíciu, prítomní sa mohli občerstviť vareným vínkom a varenou klobáskou.
Presne o polnoci sa folkroristi zhromaždili a pobavili prítomných so scénkou „Pochovávanie basy“. Na úvod vybehli masky a rozvírili tancom celú sálu. Po nich sa pripravil „smútočný“ pochod  s basou. Jama sa postupne „vykopala“ pod javiskom a celý obrad bol sprevádzaný rozlúčkovými piesňami, muzikou a veľkým nárekom prítomných dievčat a žien. Vtipnými textami prítomných pobavili hlavní aktéri celého obradu – Ján Skaličan a Miško Kuric. Basu sme šťastne pochovali, čo diváci ocenili potleskom.
Aj touto cestou treba poďakovať všetkým aktérom veselice a tiež všetkým divákom, ktorých bolo ozaj veľa. Veď práve pre nich sme to celé pripravovali a boli sme radi, že sa im to páčilo. Už teraz sa tešíme na ďalší rok a všetci pevne veríme, že v tejto  tradícii budeme  aj naďalej pokračovať.
Text: Mgr. Elena Jančulová
29.02.2016
altFašiangy, turice, Veľká noc príde......
Obdobie plesov, bálov a karnevalov sa každoročne končí tradičným pochovávaním basy. Popolcovou stredou  sa pre rímskokatolíkov a veriacich iných cirkví začína obdobie štyridsaťdňového pôstu pred najväčšími kresťanskými sviatkami cirkevného roka - Veľkou nocou.Novobystrickí folkloristi už po tretíkrát pripravili ľudovú veselicu s pochovávaním basy.
 Tento rok  pripadla veselica na šiesteho februára. Hlavnými organizátormi boli folkloristi –ĽH Kováčovci, ĽH Stará muzika, FS Bystrica, ŽSS Dolinka a Bystrická Kasňa. Samozrejme, že do nálady hral aj DJ Mačas. Postupne sa sála DK v Novej Bystrici zapĺňala návštevníkmi a do  24.00 hod. sme postupne vystúpili s piesňami, muzikou a tancom. Aby sme dodržali tradíciu, prítomní sa mohli občerstviť vareným vínkom a varenou klobáskou. Presne o polnoci sa folkroristi zhromaždili a pobavili prítomných so scénkou „Pochovávanie basy“. Na úvod vybehli masky a rozvírili tancom celú sálu. Po nich sa pripravil „smútočný“ pochod  s basou. Jama sa postupne „vykopala“ pod javiskom a celý obrad bol sprevádzaný rozlúčkovými piesňami, muzikou a veľkým nárekom prítomných dievčat a žien. Vtipnými textami prítomných pobavili hlavní aktéri celého obradu – Ján Skaličan a Miško Kuric. Basu sme šťastne pochovali, čo diváci ocenili potleskom.Aj touto cestou treba poďakovať všetkým aktérom veselice a tiež všetkým divákom, ktorých bolo ozaj veľa. Veď práve pre nich sme to celé pripravovali a boli sme radi, že sa im to páčilo. Už teraz sa tešíme na ďalší rok a všetci pevne veríme, že v tejto  tradícii budeme  aj naďalej pokračovať.                                                       Text: Mgr. Elena Jančulová

 

zskmojekysucekysucke muzeum