Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

V piatok 5.februára 2016 sa prikročilo k slávnostnému odovzdaniu stavby "Nová Bystrica - úprava toku Bystrica" , za prítomnosti starostu obce Nová Bystrica Ing.Jozefa Balačina ,ministra životného prostredia SR Ing. PeteraŽigu, PhD., generálneho riaditeľa SVP SR PhD.,Ing. Mariána Supeka, župana ŽSK Ing. Juraja Blanára,poslanca NR SRstarostu obce Stará Bystrica JUDr. PhDr. Jána Podmanického PhD.
Projekt sa zrealizoval v rámci Operačného programu Životné prostredie, bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu, Prioritná os 2.ochrana pred povodňami.
Hlavným cieľom projektu bolo stabilizovať koryto vodného toku Bystrica, čím sa vytvoril priestor aj na rozšírenie kultúrneho prostredia obyvateľov obce. Koryto vodného toku Bystrica bolo v minulosti upravované len po úsekoch – svahy boli po povodniach podmývané, čo mohlo spôsobiť zosuvy svahov a ohroziť budovy v blízkosti toku a cestné teleso. Realizovali sa opevnenia svahov z časti zvislými betónovými opornými múrmi, kamenným záhozoma časť ostala v pôvodnom stave. Pre zabezpečenie prístupu do vodného toku boli vybudované prístupové kamenné rampy.
Realizáciou projektu sa zabezpečí protipovodňová ochrana 1,15km2 plochy územia a 580 obyvateľov obce Nová Bystrica.
Celkové náklady na projekt boli takmer vo výške4,5mil €
15.02.2016
altV piatok 5.februára 2016 sa prikročilo k slávnostnému odovzdaniu stavby "Nová Bystrica - úprava toku Bystrica" , za prítomnosti starostu obce Nová Bystrica Ing.Jozefa Balačina ,ministra životného prostredia SR Ing. PeteraŽigu, PhD., generálneho riaditeľa SVP SR PhD.,Ing. Mariána Supeka, župana ŽSK Ing. Juraja Blanára,
poslanca NR SR starostu obce Stará Bystrica JUDr. PhDr. Jána Podmanického PhD.Projekt sa zrealizoval v rámci Operačného programu Životné prostredie, bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu, Prioritná os 2.ochrana pred povodňami.Hlavným cieľom projektu bolo stabilizovať koryto vodného toku Bystrica, čím sa vytvoril priestor aj na rozšírenie kultúrneho prostredia obyvateľov obce. Koryto vodného toku Bystrica bolo v minulosti upravované len po úsekoch – svahy boli po povodniach podmývané, čo mohlo spôsobiť zosuvy svahov a ohroziť budovy v blízkosti toku a cestné teleso. Realizovali sa opevnenia svahov z časti zvislými betónovými opornými múrmi, kamenným záhozoma časť ostala v pôvodnom stave. Pre zabezpečenie prístupu do vodného toku boli vybudované prístupové kamenné rampy.Realizáciou projektu sa zabezpečí protipovodňová ochrana 1,15km2 plochy územia a 580 obyvateľov obce Nová Bystrica.Celkové náklady na projekt boli takmer vo výške4,5mil €

 

zskmojekysucekysucke muzeum