Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.02.2016

altVážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o dokončení projektu zmeny palivovej základne v Zš s Mš Nová Bystrica - Vychylovka, ktorú schválilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky cez Operačný program Životné prostredie - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov.


 

Hlavným cieľom projektu bola zámena jestvujúcich uhoľných kotlov za nové kotle na energetickú drevenú štiepku resp. pelety. Výmenou technológie kotolne sa podstatne znížilo množstvo emisií skleníkových plynov a ZL. Cieľom bolo tiež zvýšiť inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje a znížiť náklady na palivo.

Táto investičná akcia bola zrealizovaná vo výške 198 800 € s DPH. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, pričom spolufinancovala tento projekt výškou 5% aj obec Nová Bystrica z vlastných zdrojov, teda sumou 9 910,00 €.

Zmena palivovej základne Zš s Mš Nová Bystrica - Vychylovka

Vážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o dokončení projektu zmeny palivovej základne v Zš s Mš Nová Bystrica - Vychylovka, ktorú schválilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky cez Operačný program Životné prostredie - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov.Hlavným cieľom projektu bola zámena jestvujúcich uhoľných kotlov za nové kotle na energetickú drevenú štiepku resp. pelety. Výmenou technológie kotolne sa podstatne znížilo množstvo emisií skleníkových plynov a ZL. Cieľom bolo tiež zvýšiť inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje a znížiť náklady na palivo.Táto investičná akcia bola zrealizovaná vo výške 198 800 € s DPH. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, pričom spolufinancovala tento projekt výškou 5% aj obec Nová Bystrica z vlastných zdrojov, teda sumou 9 910,00 €.


 

zskmojekysucekysucke muzeum