Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.01.2016

alt6.január -V tento deň si kresťania po celej planéte pripomínajú sviatok Zjavenia Pána - Troch

kráľov. Patrí k najstarším kresťanským sviatkom, ktorý sa slávi od 3. storočia. Jedná sa o deň,

kedy sa na oblohe objavila hviezda oznamujúca narodenie Božieho Syna všetkým národom.

Sviatok Troch kráľov sa tiež považuje za záver vianočného obdobia.


 

Folkloristi z Novej Bystrice dostali pozvanie pripraviť Trojkráľový večer v Katedrále sv.

Emeráma na Nitrianskom hrade od nášho rodáka, nitrianskeho diecézneho biskupa Mons.

Viliama Judáka. Všetci sme sa veľmi potešili, že sa nám dostalo takej pocty a zároveň sme ale

cítili aj veľkú zodpovednosť pri príprave programu, s ktorým sme mali vystúpiť. Celý

program sa niesol v duchu ľudových tradícií, teda aj zostava účinkujúcich tomu zodpovedala.

Bola to predovšetkým Ľudová hudba Kováčovci, Ľudová hudba Tomčalovci, detskí

heligonkári pod vedením Vladka Tomčalu, speváci a speváčky z FS Bystrica a Ženská

spevácka skupina Dolinka. Celý scenár vystúpenia pripravil Miško Kuric a postupne na

skúškach sme program dolaďovali.

Vedeli sme, že do katedrály prídu aj rodáci z Harvelky a Riečnice, a preto sme sa snažili čo

najlepšie pripraviť. Naše očakávania sa splnili. Hneď pri príchode nás oslovovali rodáci od

nás a boli zvedaví na všetko, čo sa u nás deje. Na úvod sme mali niektorí aj trému, ale úžasné

prostredie, milí ľudia a celková atmosféra spravila svoje. Medzi prítomnými divákmi bolo aj

niekoľko našich spoluobčanov, čo nás veľmi potešilo. Určite nám držali palce, aby sme dobre

reprezentovali náš kraj. Program sa rozbehol a ani sme nevedeli a blížili sme sa k záveru. Tu

vystúpil s príhovorom aj pán diecézny biskup a poďakoval nám za pekné vystúpenie

a vyslovil prianie, aby sme sa opäť všetci v zdraví zišli.

Na záver sme si spoločne s prítomnými divákmi zaspievali Tichú noc a keďže sme sa všetci

páčili, pred Katedrálou sme si ešte zahrali a zaspievali naše ľudové piesne. Opäť sa potvrdilo,

že v Novej Bystrici žijú šikovní ľudia a vedia dobre „zabodovať" pre svoju obec a kraj.

Text:.Mgr. Elena Jančulová

Foto: Natália Kolenová

 

zskmojekysucekysucke muzeum