Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.01.2016
altVianoce. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa môžeme na chvíľu

zastaviť, zabudnúť na každodenné povinnosti v práci a zaspomínať si, zamyslieť sa nad čarom

vianočných sviatkov. Je to čas sviatočný, keď sa spoločne stretávajú príbuzní, priatelia, známi

a rodiny. Oživujú túžbu po vnútornom pokoji a šíria v ľuďoch dobrotu. Vianočné sviatky plné

láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti, čo máme vštepené v nás, radi prenášame a

odovzdávame mladším, našim deťom. Lebo človek potrebuje práve lásku, dobrotivosť

a pochopenie.


 

K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez

tradícií nie sú Vianoce tými pravými. V Novej Bystrici sa už niekoľko rokov udržuje aj

tradícia – Jasličková pobožnosť. Folkloristi sa na tento deň veľmi tešia a spoločne pripravujú

program z vianočných kolied, vinšov, básničiek. 25.decembra sa v kostole Svätého Jána

Krstiteľa spievalo, hralo a účinkujúci sa snažili, aby svojím vystúpením spríjemnili divákom

sviatočné popoludnie. Po úvodných slovách Miška Kurica sa priestor postupne zapĺňal

folkloristami: Ľudová hudba bratov Kováčovcov, Ľudová hudba bratov Tomčalovcov,

Bystrická kasňa, Ženský spevokol, Mužský spevokol, FS Bystrica, Detskí heligonkári,

súrodenci Dominika a Patrik Halvoníkovi, ŽSS Dolinka. Za našu snahu nás diváci odmenili

svojím potleskom. Bolo príjemné počúvať aj slová pána farára Mgr. Stanislava Capiaka,

ktorý ocenil prácu všetkých účinkujúcich a nezabudol ani na povzbudivé slová pre všetkých

prítomných. Spoločnou modlitbou a piesňou Tichá noc sme sa rozišli do svojich domovov

s pocitmi  príjemne prežitého popoludnia.

Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri príprave

a realizácii programu. Sú to všetci už vyššie spomínaní folkloristi, vďaka patrí aj našim

divákom a osobitne Michalovi Kuricovi a Eve Pišojovej, ktorí zostavili celý program.

Text: Mgr. Elena Jančulová

Foto: Natália Kolenová

 

zskmojekysucekysucke muzeum