Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.01.2016
altUž sa stalo tradíciou, že z príležitosti blížiacich sa Vianoc zavíta do našej obce sv. Mikuláš so svojím sprievodom. Tak tomu bolo aj tohto roku, a to v nedeľu 6. decembra 2015.
Keďže nie je ľahké prejsť celú našu obec s košom plným sladkostí, Mikuláš si zriadil odvoz, aby to stihol kým nastane noc. Po obci ho vozil na svojom záprahu Jaroslav Konečný. Aj keď by Mikulášovi pristali skôr sane, musel si zaobstarať voz, keďže tento rok po snehu ani chýru, ani slychu.

Všetci sa teda pohodlne usadili a hurá za prvými detičkami. Mikuláš s anjelmi začal s rozdávaním balíčkov od potravín LÚČ smerom na horný koniec. Na viacerých miestach čakali netrpezlivé deti so svojimi rodičmi, či starými rodičmi. S čertom sa moc do reči radšej nepúšťali, ale Mikulášovi občas aj básničku povedali. Aby bolo počas dňa všetkým veselšie v ďalšom záprahu zneli Vianočné piesne v podaní bratov Kováčovcov, Mareka Zajaca a Vladimíra Tomčalu. Najviac detičiek vybehlo po svätej omši z rímsko-katolíckeho kostola, ktorí trpezlivo čakali na darčeky a stretnutie s Mikulášom. Popri rozdávaní balíčkov od Mikuláša, čerti postrašili naše malé ratolesti, aby poslúchali aj na budúci rok. Po dlhom putovaní dorazil Mikuláš so svojim sprievodom do Vychylovky, kde sa jeho púť skončila.
Dúfame, že táto tradícia nikdy nezanikne a budeme môcť takto tešiť detičky každý rok.

 

Ďakujeme sponzorom: Hora Wood – Ing. Jozef Horeličan, Združenie drobnovlastíkov Nová Bystrica, s.r.o., Mäsiarstvo - Lubomír Masnica, Kulich Ján, Textil – Milan Masnica, Mokrýšová Eva, Starosta obce Ing. Jozef Balačin, COOP JEDNOTA - Dozorný výbor Nová Bystrica, Dozorný výbor Vychylovka,
PIZZERIA – Ondrej Lompart, Roman Šutiak – Zástupca združenia súkromných vlastníkov lesov Riečnica – Kováčovo I, II, Ďuraškovia Nová Bystrica ZVL Vladimír Mihálik, Emília Kuniaková, Juraj Kuric

Ďakujeme za sladkosti: František Šadibol, Potraviny – Rudolf Patyla, Večierka – Anna Priščová, Potraviny – Vilma Masnicová, Potraviny – Anna Slivková, Pohostinstvo – Alexander Griga, Pohostinstvo – Irena Kubinčanová

Samozrejme ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto podujatí, či už pri balení darčekov, celkovej príprave alebo priamo v sprievode.

Text: Natália Kolenová

 

zskmojekysucekysucke muzeum