10.10.2011
uvodnaNakoľko školská kuchyňa na ZŠ v Novej Bystrici bola v havarijnom stave, pretože došlo k poruche odvádzania splaškovej vody z kuchyne objektu ZŠ do skutkového septika, bola naozaj nutná jej oprava. Táto oprava prebehla počas posledného prázdninového týždňa a v rámci tejto opravy sme zakúpili lapač tukov a prečerpávaciu šachtu. V súčasnosti sú splaškové vody odvádzané do lapača tukov, následne do prečerpávacej šachty a odtiaľ do skutkového septika
10.10.2011
uvodnaNakoľko školská kuchyňa na ZŠ v Novej Bystrici bola v havarijnom stave, pretože došlo k poruche odvádzania splaškovej vody z kuchyne objektu ZŠ do skutkového septika, bola naozaj nutná jej oprava. Táto oprava prebehla počas posledného prázdninového týždňa a v rámci tejto opravy sme zakúpili lapač tukov a prečerpávaciu šachtu. V súčasnosti sú splaškové vody odvádzané do lapača tukov, následne do prečerpávacej šachty a odtiaľ do skutkového septika