Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.10.2011

uvodnaNakoľko školská kuchyňa na ZŠ v Novej Bystrici bola v havarijnom stave, pretože došlo k poruche odvádzania splaškovej vody z kuchyne objektu ZŠ do skutkového septika, bola naozaj nutná jej oprava.

Táto oprava prebehla počas posledného prázdninového týždňa a v rámci tejto opravy sme zakúpili lapač tukov a prečerpávaciu šachtu. V súčasnosti sú splaškové vody odvádzané do lapača tukov, následne do prečerpávacej šachty a odtiaľ do skutkového septika


Autor: Ing. Jozef Balačin

zskmojekysucekysucke muzeum