25.07.2017

Dňa 2. júna sa na ihrisku uskutočnil Deň detí. Tento deň bol pre nás zaujímavý už tým, že sme ho strávili so žiakmi z Josipovca. Prišli na naše pozvanie, pretože aj my sme u nich boli aj s našimi maminami. U nás (u Ninky) bývala Nika a Antónia so svojou babkou. Ráno sme sa zišli na ihrisku. Tam chlapci hrali futbal. Naši prehrali. Dievčatá hrali vybíjanú s družstvom z Vychylovky i s dievčatami z Chorvátska. Ostatní sme mali rôzne súťaže - postupne sme chodili k jednotlivým stanovištiam, kde bolo driblovanie s loptou, preťahovanie lanom, skákanie cez švihadlá, skákanie vo vreci, hod granátom na cieľ, skok do diaľky z miesta. Každý dostal odmenu v podobe sladkostí, výhercovia aj pekné odmeny. No, a ešte kofolu a cukrovú vatu, kto koľko chcel. Na záver sa nám predviedli mladí hasiči s ukážkou rýchleho zásahu s hadicami a spustenie vody. Poobede od 16:00 h do 21:00 h sme mali diskotéku, na ktorej sme sa s našimi priateľmi z Chorvátska dobre zabávali. Tam boli tanečné súťaže s balónmi. Opäť sme mali občerstvenie. Bolo fajn.
Pani učiteľka povedala, že na druhý deň si naša návšteva prezrela priestory v našej škole a že finančné prostriedky na túto akciu poskytol Obecný úrad v Novej Bystrici.
Ďakujeme pani učiteľkám, že nám pripravili taký krásny deň plný hier a zábavy. Určite sa páčil aj našej návšteve.

Ninka Čierňavová a Karolínka Čierňavová, IV. A

25.07.2017

Dňa 2. júna sa na ihrisku uskutočnil Deň detí. Tento deň bol pre nás zaujímavý už tým, že sme ho strávili so žiakmi z Josipovca. Prišli na naše pozvanie, pretože aj my sme u nich boli aj s našimi maminami. U nás (u Ninky) bývala Nika a Antónia so svojou babkou. Ráno sme sa zišli na ihrisku. Tam chlapci hrali futbal. Naši prehrali. Dievčatá hrali vybíjanú s družstvom z Vychylovky i s dievčatami z Chorvátska. Ostatní sme mali rôzne súťaže - postupne sme chodili k jednotlivým stanovištiam, kde bolo driblovanie s loptou, preťahovanie lanom, skákanie cez švihadlá, skákanie vo vreci, hod granátom na cieľ, skok do diaľky z miesta. Každý dostal odmenu v podobe sladkostí, výhercovia aj pekné odmeny. No, a ešte kofolu a cukrovú vatu, kto koľko chcel. Na záver sa nám predviedli mladí hasiči s ukážkou rýchleho zásahu s hadicami a spustenie vody. Poobede od 16:00 h do 21:00 h sme mali diskotéku, na ktorej sme sa s našimi priateľmi z Chorvátska dobre zabávali. Tam boli tanečné súťaže s balónmi. Opäť sme mali občerstvenie. Bolo fajn.
Pani učiteľka povedala, že na druhý deň si naša návšteva prezrela priestory v našej škole a že finančné prostriedky na túto akciu poskytol Obecný úrad v Novej Bystrici.
Ďakujeme pani učiteľkám, že nám pripravili taký krásny deň plný hier a zábavy. Určite sa páčil aj našej návšteve.

Ninka Čierňavová a Karolínka Čierňavová, IV. A