Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

docŽiadosť_o_zvláštne_užívanie_miestnej_komunikácie.doc38.50 KB

pdfŽiadosť_o_zvláštne_užívanie_miestnej_komunikácie.pdf191.18 KB

docxNávrh_na_KR.docx28.71 KB

pdfNávrh_na_KR.pdf279.12 KB

docNávrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestnení_stavby.doc43.00 KB

pdfNávrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestnení_stavby.pdf207.58 KB

docxNávrh_na_vydanie_územného_rozhodnutia.docx27.75 KB

pdfNávrh_na_vydanie_územného_rozhodnutia.pdf225.76 KB

docxOhlásenie_DS.docx24.56 KB

pdfOhlásenie_DS.pdf211.22 KB

docPrehlásenie_SD.doc30.50 KB

pdfPrehlásenie_SD.pdf192.45 KB

docxŽiadosť_k_zriadeniu_stavby_vodovodnej_prípojky.docx25.93 KB

pdfŽiadosť_k_zriadeniu_stavby_vodovodnej_prípojky.pdf193.68 KB

docŽiadosť_o_dodatočné_SP.doc48.50 KB

pdfŽiadosť_o_dodatočné_SP.pdf212.28 KB

docŽiadosť_o_odstránení_stavby.doc46.50 KB

pdfŽiadosť_o_odstránení_stavby.pdf205.01 KB

docxŽiadosť_o_povolenie_výrubu.docx23.43 KB

pdfŽiadosť_o_povolenie_výrubu.pdf208.41 KB

docŽiadosť_o_SP_v_spojenom_konaní.doc55.00 KB

pdfŽiadosť_o_SP_v_spojenom_konaní.pdf221.35 KB

docxŽiadosť_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_nového_vjazdu_z_miestnej_komunikácie.docx26.24 KB

pdfŽiadosť_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_nového_vjazdu_z_miestnej_komunikácie.pdf194.81 KB

docxŽiadosť_o_vydanie_stanoviska_k_stavbe_v_zmysle_Územnoplánovacej_dokumentácie.docx26.08 KB

pdfŽiadosť_o_vydanie_stanoviska_k_stavbe_v_zmysle_Územnoplánovacej_dokumentácie.pdf193.90 KB

docxŽiadosť_o_vydanie_súhlasu_k_povoleniu_stavby_MZZO.docx26.33 KB

pdfŽiadosť_o_vydanie_súhlasu_k_povoleniu_stavby_MZZO.pdf195.34 KB

docxŽiadosť_o_vydanie_súhlasu_k_užívaniu_stavby_MZZO.docx26.31 KB

pdfŽiadosť_o_vydanie_súhlasu_k_užívaniu_stavby_MZZO.pdf200.33 KB

docxŽiadosť_o_zmenu_stavby_pred_dokončením.docx25.34 KB

pdfŽiadosť_o_zmenu_stavby_pred_dokončením.pdf206.38 KB

docxŽiadosť_o_zmenu_v_užívaní_stavby.docx24.44 KB

pdfŽiadosť_o_zmenu_v_užívaní_stavby.pdf206.65 KB

docOhlásenie_stavebných_úprav.doc38.00 KB

pdfOhlásenie_stavebných_úprav.pdf204.01 KB

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum