Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

01.12.2021

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obec_služieb_
pre_obec_Nová_Bystrica_-_Anna_Koleníková.pdf
1.59 MB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obec_služieb_
pre_obec_Nová_Bystrica_-_Miloš_Frančiak.pdf
1.60 MB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obec_služieb_
pre_obec_Nová_Bystrica_-_Pavol_Slučiak.pdf
1.58 MB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obec_služieb_
pre_obec_Nová_Bystrica_-_Peter_Boris.pdf
1.60 MB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obec_služieb_
pre_obec_Nová_Bystrica_-_Peter_Slučiak.pdf
1.59 MB

06.12.2021

pdfZmluva_o_dielo_-_FEMARSTAV.pdf627.50 KB

pdfZmluva_o_dielo_-_FEMATRANZ.pdf627.94 KB

pdfZmluva_o_dielo_-_Ivan_Šadibol.pdf628.08 KB

pdfZmluva_o_dielo_-_Richard_Pavelek.pdf630.14 KB

pdfZmluva_o_dielo_-_Šadibol_Ľubomír.pdf629.48 KB

07.12.2021

pdfSSE_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_plynu_a
_Obec_Nova_Bystrica.PDF
1.35 MB

pdfSSE_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_plynu_a_
Obec_Nova_Bystrica_1.PDF
1.35 MB

15.12.2021

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obec_služieb_
pre_obec_Nová_Bystrica_-_Ondrej_Vrábel.pdf
1.62 MB

pdfZÁMENNÁ_ZMLUVA_č.1-2021_-_p._Halvoník_a_
Obec.pdf
671.99 KB

21.12.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1126_2021_2022_medzi_
Milan_Stasinka_a_Nikola_Stasinková_a_Obec_
Nová_Bystrica.pdf
152.63 KB

pdfDohoda_č._21_19_054_193_-_ÚPSVaR_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.74 MB

28.12.2021

pdfZmluva_č._51_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_
Šteiningerová_M.pdf
97.80 KB

pdfZmluva_č._52_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-
_Šteiningerová_M.pdf
97.90 KB

pdfZmluva_č._53_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-
_Varšavová_A.pdf
98.83 KB

pdfZmluva_č._54_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_
Romaník_T.pdf
98.65 KB

pdfZmluva_č._55_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_
Radôšťan_P.pdf
97.94 KB

pdfZmluva_č._56_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-
_Brisudová_M.pdf
99.00 KB

pdfZmluva_č._57_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_
Brisudová_M.pdf
98.52 KB

pdfZmluva_č._58_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_
Brisudová_M.pdf
98.80 KB

pdfZmluva_č._59_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-
_Brisudová_M.pdf
98.86 KB

pdfZmluva_č._60_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_
Radačovský_P.pdf
98.16 KB

pdfZmluva_č._61_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_
Žibrún_P.pdf
98.50 KB

30.12.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1125_2022_medzi_Mária_
Grigová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
215.04 KB

 


 

zskmojekysucekysucke muzeum