Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

01.03.2017

pdfDohoda_č._171952A44_medzi_Úradom_práce_sociálnych
_vecí_a_rodiny_Čadca_a_obcou_Nová_Bystrica.pdf
812.71 KB

pdfSR_Ministerstvo_vnútra_SR_Obec_Nová_Bystrica.pdf239.24 KB

pdfZmluva_o_dielo_Obec_Nová_Bystrica__Ing._arch._Peter_Nezval.pdf366.53 KB

07.03.2017

pdfDohoda_č._1_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_LANTASTIK_SK_spol._s.r.pdf
631.37 KB

pdfDohoda_č._2_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Poľovnícke_združenie_Brízgalky.pdf
699.18 KB

pdfDohoda_č._3_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Školská_rada_pri_ZŠ_s_MŠ.pdf
702.20 KB

pdfDohoda_č._4_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Rapáň_Iveta_Rapáňová.pdf
754.57 KB

08.03.2017

pdfZmluva_č._246_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Belák_Miroslav.pdf
243.13 KB

10.03.2017

pdfKupná_zmluva_č._5__2017__Obec_Nová_Bystrica__
_Mária_Miháliková.pdf
414.03 KB

13.03.2017

pdfZmluva_dodatok_ku_zmluve_pri_zbere_odpadov
______INTA__s_r_o______Nová_Bystrica.pdf
764.88 KB

15.03.2017

pdfKúpna_zmluva_č_6__2016____Obec_Nová_Bystrica_____Emil
_Fulier_a_manž._Júlia_Fulierova.pdf
427.95 KB

30.03.2017

pdfDodatok_c._2_k_Zmluve_o_najme_bytu_v_bytovke_1126_Nova_
Bystrica_medzi_Silvia_Kuricova_Michal_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
129.1 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1125_2017_medzi_Dusan_Pagac_
Zuzana_Pagacova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
673.25 KB

31.03.2017

pdfDodatok_č._1_k_zmluve_o_výpožičke__Ministerstvo_vnútra_SR
_____Obec_Nová_Bystrica.pdf
187.32 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1126_2017_medzi_Jan_Boris_a_Obec
_Nova_Bystrica.pdf
658.36 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1125_2017_medzi_Helena_Kasubova_
a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
582.37 KB

pdfZmluva_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_medzi_Zdruzenie
_BIELA_ORAVA_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
306.97 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1125_2017_medzi_Marcela
_Čierňavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
577.70 KB

pdfDodatok_c._4_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Peter_Slivka_a_
Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
200.82 KB

pdfZmluva_č._1_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_V.pdf349.77 KB

pdfZmluva_č._2_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Liščák_M.pdf358.97 KB

pdfZmluva_č._3_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_A.pdf357.40 KB

pdfZmluva_č._4_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kačeriaková_H.pdf358.59 KB

pdfZmluva_č._5_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šumský_Š.pdf352.22 KB

pdfZmluva_č._6_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šumský_Š.pdf350.03 KB

pdfZmluva_č._7_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Halvoníková_A.pdf355.75 KB

pdfZmluva_č._8_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Bačík_L.pdf350.51 KB

pdfZmluva_č._9_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šumská_A.pdf351.24 KB

pdfZmluva_č._10_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Prídavková_E.pdf349.39 KB

pdfZmluva_č._11_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šimášková_V.pdf353.74 KB


 

zskmojekysucekysucke muzeum