Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

 Prírodná pamiatka lokalizovaná na rieke Vychylovka /pravobežný prítok Bystrice/, pod osadou Pavelekovci, vpravo od prístupovej cesty z Novej Bystrice do Múzea kysuckej dediny.

Charakteristický jav tokov flyšového pásma, keď riečna erózia obnažila lavice hornín /skalné pieskovce a lastúrno rozpadajúce sa ílovce/, na ktorých vytvára prahy /ich výška nepresahuje 1m/. Dĺžka skalnatého koryta je cca 150 m, šírka do 30 m. Odkyvy sú aj náučným a dokumentačným bodom bystrickej jednotky.

zskmojekysucekysucke muzeum