Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica vznikla odčlenením východnej časti Starej Bystrice. Prvá písomná zmienka je z roku 1635, no obec bola sformovaná pravdepodobne už predtým. V nasledujúcich rokoch sa prudko vyvíja, v roku 1728 je v Novej Bystrici viac usadlostí ako v Starej Bystrici.

Od svojho vzniku bola filiálkou farnosti v Starej Bystrici. Samostatná farnosť vznikla v roku 1789, od toho istého roku boli vedené aj cirkevné matriky. Drevený kostol zasvätený Všetkým svätým stál pravdepodobne na mieste súčasnej farskej budovy. Súčasný kostol sv. Jána Krstiteľa je klasicistická stavba z roku 1857.

Vo farnosti pôsobili:

Štefan Marciss 1790 - 1800
Ján Najhary 1800 - 1802
Ondrej Krutek 1802 - 1828
Lukáč Tormássy 1828 - 1870
Jozef Kemka 1870 - 1890
Karol Czivány 1890 - 1893
Eduard Silý 1893 - 1918
Ján Fabián 1918 - 1933
Jozef Dvonč 1933 - 1964
ThDr. František Mitúch 1964 - 1976
Celestín Mikunda 1977 - 1980
Anton Kožák 1980 - 1987
Stanislav Duník 1987 - 1991
Pavol Mičúch 1991 - 2000
Karol Hanulík 2000 - 2006

Mgr. Stanislav Capiak 2006 -

zskmojekysucekysucke muzeum