Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.12.2020

pdfDodatok__c._2_Zmluva_c._1__2020__TJ_SLOVAN_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
184.81 KB

14.12.2020

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Adamec_Pavol.pdf
644.30 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Anna_Koleníková.pdf
647.61 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Janka_Detková.pdf
644.25 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Fulier.pdf
641.76 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ondrej_Vrábel.pdf
642.96 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pavol_Slučiak.pdf
651.07 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Peter_Slučiak.pdf
646.42 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Petrek_Jozef.pdf
645.31 KB

pdfZmluva_o_trvalom_uložení_zeminy_a_o_vykonaní_prác_NB_
a_združenie_Stredné_Kysuce.pdf
259.24 KB

18.12.2020

pdfZmluva_č._283_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_
vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Rozinová_Antónia.pdf
432.62 KB

21.12.2020

pdfzmluva_o_vypozicke.pdf450.72 KB

22.12.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1126_2020_medzi_Milan_Stasinka
_a_Nikola_Hrbáčiková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.89 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1053_2021_medzi_Mária_Kubíková_
a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
149.70 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1125_2021_medzi_Mária_Grigová_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
152.09 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_8_1126_2021_medzi_Silvia_Kuricová_a_
Michal_Rucek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.31 KB

31.12.2020

pdfZmluva_č._43_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Varšavová_A.pdf347.50 KB

pdfZmluva_č._44_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Varšavová_A.pdf355.94 KB

pdfZmluva_č._45_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hruška_P.pdf353.88 KB

pdfZmluva_č._46_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Poništ_V.pdf349.74 KB

pdfZmluva_č._47_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Poništ_V.pdf354.13 KB

pdfZmluva_č._48_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Poništ_V.pdf359.96 KB

pdfZmluva_č._49_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kultánová_J.pdf307.24 KB

pdfZmluva_č._50_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Maholiak_V.pdf308.96 KB

pdfZmluva_č._51_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šumská_O.pdf317.92 KB

pdfZmluva_č._52_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Dubovická_M.pdf304.44 KB

pdfZmluva_č._53_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Bubrín_M.pdf299.86 KB

pdfZmluva_č._54_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Skaličanová_J.pdf309.63 KB

pdfZmluva_č._55_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_E.pdf306.23 KB

pdfZmluva_č._56_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Grofčíková_H.pdf310.55 KB


 

 

zskmojekysucekysucke muzeum