Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.03.2018
pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1126_2018_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_Boris_Jan.pdf
173.41 KB

12.03.2018

pdfZmluva_u_poskytnutí_finančného_príspevku_pre_spoločný_
mikroprojekt_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Part1.pdf
1016.85 KB

pdfZmluva_u_poskytnutí_finančného_príspevku_pre_spoločný_
mikroprojekt_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Part2.pdf
780.58 KB

17.03.2018

pdfZmluva_c._1_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_TJ_Slovan_Nova_Bystrica.PDF
157.82 KB

pdfZmluva_c._3_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_UNSS.PDF
148.00 KB

pdfZmluva_c._4_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_FS_Bystrica_z_Novej_Bystrice.PDF
137.27 KB

pdfZmluva_c._5_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_OZ_Klub_turistov_Nova_Bystrica.PDF
149.20 KB

pdfZmluva_c._6_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_OZ_FS_Dolinka.PDF
134.45 KB

pdfZmluva_c._7_2018_o_poskytnutí_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_DHZ_Nova_Bystrica.PDF
170.64 KB

pdfZmluva_c._8_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_DHZ_Vychylovka.PDF
31/05/2018, 14:54

pdfZmluva_c._10_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_Zakladna_skola_s_MŠ_Nova_Bystrica.PDF
141.27 KB

pdfZmluva_č._9_2018_-_ZO_SZV_Stará_Bystrica.pdf30.34 KB

pdfZmluva_c._2_2018_o_poskytnuti_dodacie_podla_platneho
_VZN_Obec_Nova_Bystrica_a_ZO_SZZ_Nova_Bystrica.PDF
161.46 KB

23.03.2018

pdfZmluva_c._148_121_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov
_medzi_DPO_SR_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
444.06 KB

24.03.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1053_2018_medzi_Peter_Slivka
_a_Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
122.89 KB

27.03.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1125_2018_medzi_Dusan
_Pagac_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.39 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1125_2018_medzi_Marcela
_Ciernavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
174.17 KB

28.03.2018

pdfDodatok_c._1_k_Najomnej_zmluve_zo_dna_7.8.2014_
medzi_Emil_Chovanec_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
274.91 KB

pdfDodatok_c._1_k_Najomnej_zmluve_zo_dna_7.8.2014_
medzi_Mihalik_Juraj_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
345.03 KB

29.03.2018

pdfDOHODA_č_5_2018_O_jednorazovom_prenajatí_
priestorov_a_zariadenia_Domu_Kultúry_v_Novej_Bystrici.pdf
56.55 KB

DOHODA_č_6_2018_O_jednorazovom_prenajatí_
priestorov_Domu_Kultúry_v_Novej_Bystrici.pdf
57.53 KB

pdfDOHODA_č_7_2018_O_jednorazovom_prenajatí_
priestorov_a_zariadenia_Domu_Kultúry_v_Novej_Bystrici.pdf
58.37 KB

31.03.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1125_2018_medzi_Helena_
Kasubova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.88 KB

pdfZmluva_č._1_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Bardáčová_V.pdf376.59 KB

pdfZmluva_č._2_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Miháliková_M.pdf365.00 KB

pdfZmluva_č._3_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šimková_M.pdf363.55 KB

pdfZmluva_č._4_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Klieštiková_M.pdf356.13 KB

pdfZmluva_č._5_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaníková_V.pdf345.18 KB

pdfZmluva_č._6_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Podolinska_Š.pdf368.59 KB

pdfZmluva_č._7_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Podolinska_Š.pdf345.77 KB

pdfZmluva_č._8_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Podolinska_Š.pdf355.88 KB


 

 

zskmojekysucekysucke muzeum