Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

16.09.2016

pdfDohoda_c._15_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_
Domu_Kultury_v_NB_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF70.04 KB

pdfDohoda_c._16_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Mokrysova_Eva_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF73.52 KB

pdfDohoda_c._17_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Olga_Balacinova_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF65.45 KB

pdfDohoda_c._18_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Plastiakova_Bozena_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF77.54 KB

pdfDohoda_c._19_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF80.04 KB

pdfDohoda_c._20_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_Domu

_Kultury_v_NB_medzi_Borisova_Anna_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF79.66 KB

pdfDohoda_c._21_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia

_Domu_Kultury_v_NB_medzi_Brisudová_Cecília_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF76.52 KB

 

19.09.2016

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_o_najme_nebyt._priestoro_medzi_Obec_Nova_Bystrica
_a_Slovenska_posta_as.pdf
206.76 KB

pdfDodatok_c._3_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Milan
_Urban.pdf
116.6 KB

pdfDodatok_c._4_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Stefan
_Gavenciak.pdf
105.92 KB

pdfDodatok_c._5_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Jan
_Kuniak.pdf
115.07 KB

pdfKupna_zmluva_c._7_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Jan_Skalican_a_
manz._Jozefina_Skalicanova.pdf
265.92 KB

pdfKupna_zmluva_c._8_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Alena_
Pitekova.pdf
319.82 KB

pdfSponzorska_zmluva_medzi_Coop_Jednota_Cadca_a_Obec_Nova_
Bystrica.pdf
67.65 KB

pdfZmluva_o_reklamnej_cinnosti_a_propagacii_medzi_Obec_Nova_Bystrica
_a_PS_Riecnica_Horna_Tizina.pdf
103.1 KB


20.09.2016

pdfRamcova_kupna_zmluva_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Tatrex_skk_sro.pdf556.92 KB


30.09.2016

pdfKupna_zmluva_c._11_2016_medzi_Denis_Bubrin_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf186.24 KB

 

zskmojekysucekysucke muzeum