Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

09.06.2016

pdfZmluva_o_dielo_c._016_04_medzi_Nova_Bystrica_a_Ing._Oto_Kovalcik.pdf148.54 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Miroslav_Sumsky_INVESTAV_a_Obec_Nová_Bystrica_
Cyklotrasa_Nová_Bystrica_Spevnená_plocha___verejné_priestranstvo_1.pdf
274.44 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Miroslav_Sumsky__INVESTAV_a_Obec_Nova_Bystrica_
Cyklotrasa_Nová_Bystrica__Turistický_chodník.pdf
269.88 KB

15.06.2016

pdfDodatok_c._2_k_Zmluve_o_najme_Kristina_Chovancova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
947.17 KB

pdfDodatok_c._5_k_Zmluve_o_najme_Jan_Halvonik_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf937.68 KB

pdfDodatok_c._8_k_Zmluve_o_najme_Bozena_Adamcova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf298.22 KB

pdfZmluva_c._8_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_DHZ_Nova_Bystrica_zmluva_
o_poskytnuti_dotacie.pdf
389.27 KB

 pdfZmluva_c._6_2016_o_poskytnuti_dotacie_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_ZOSZ_vcelarov

_SB.PDF166.15 KB

21.06.2016

pdfKupna_zmluva_2_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Stefan_Sobol_s_manz._
Tereziou.pdf
389.98 KB

pdfKupna_zmluva_3_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Milan_Vojtek.pdf365.74 KB

pdfKupna_zmluva_4_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Stefania_Sarlakova.pdf428.18 KB

pdfKupna_zmluva_5_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Emil_Pisoja_s_manz._
Mariou.pdf
326.97 KB

pdfKupna_zmluva_6_2016_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Kamila_Kubjatkova.pdf399.15 KB

pdfZmluva_c._1_P_2016_na_prenajom_pozemku_medzi_Nova_Bystrica_a_LG_transport.sro.pdf

pdfZmluva_c._2_naj_2016_o_dacasnom_uzivani_neb._priestorov_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_PSDL_Vychylovka_a_ZSVL_Riecnica_Javorina.pdf
324.12 KB

pdfZmluva_o_prenajme_stanu_a_ozvucenia_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Estrada_
Rybnicka_sro_PL.pdf
101.25 KB

pdfZmluva_o_ucinkovani_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_HIDDEN_PRODUCTION_sro.pdf61.19 KB

pdfZmluva_c._9_2016_o_poskytnuti_dotacie_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Unia_

nevidiacich_a_slabozrakych_Slovenksa_ZO_c._8_Cadca.PDF191.73 KB

pdfDohoda_c._11_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_

Domu_Kultury_v_NB_medzi_Halvonikva_Monika_a_Rastislav_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF78.07 KB

pdfDohoda_c._12_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_Domu_Kultury_v_NB_

medzi_Podmanicky_Frantisek_a_Helena_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF73.79 KB

pdfDohoda_c._13_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariad_enia_Domu_Kultury_v_

NB_medzi_DHZ_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF75.9 KB

pdfDohoda_c._14_2016_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_Domu_Kultury_v_

NB_medzi_Pisojova_Eva_a_Jozef_Mihalik_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF67.03 KB

 

30.06.2016

pdfDodatok_._3_k_Zmluve_o_najme_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Boris_Jan.pdf61.97 KB

pdfDodatok_._5_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Dusan_Pagac.pdf70.89 KB

pdfDodatok_._5_k_Zmluve_o_najme_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Helena_Kasubova.p122.61 KB

pdfZmluva_o_vykupe_vyseparovanych_zloziek_kom._odpadu_medzi_Obcou_Nova_Bystrica_a
_VV_s_r_o_1.pdf
122.61 KB

zskmojekysucekysucke muzeum