Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

03.02.2015Zmluva.32015DOLINKA.pdf

05.02.2015

pdfZmluva_č._162_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi
_Obec_Nová_Bystrica_a_Cerovský_Mikuláš.pdf
450.36 KB

pdfZmluva_č._159_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_
vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Strenitzer_Ján.pdf
450.16 KB

pdfZmluva_č._161_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_
vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Vršanský_Ján.pdf
449.89 KB

pdfZmluva_č._102_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Prišč_Miroslav.pdf
424.34 KB

pdfZmluva_č._153_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Matejčík_Jozef.pdf
662.9 KB

pdfZmluva_č._163_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pizza_Verona_-_Lompart_Ondrej.pdf
688.92 KB

pdfZmluva_č._170_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Brisuda_Kamil.pdf
661.74 KB

pdfZmluva_č._172_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Mgr._Pavelková_Irena.pdf
670.35 KB

pdfZmluva_č._173_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Petrek_Marián.pdf
659.38 KB

pdfZmluva_č._174_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Vakula_Martin.pdf
448.50 KB

pdfZmluva_č._175_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Halvoník_Ondrej.pdf
668.18 KB

pdfZmluva_č._176_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Deák_Emil.pdf
653.09 KB

pdfZmluva_č._177_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Chovanec_Ján.pdf
568.80 KB

pdfZmluva_č._178_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Sporimský_Miroslav.pdf
453.53 KB

pdfZmluva_č._179_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kováč_Alexander.pdf
689.37 KB

pdfZmluva_č._180_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pavolko_Ľubomír.pdf
699.03 KB

pdfZmluva_č._181_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Jonek_Peter.pdf
665.58 KB

pdfZmluva_č._182_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Halvoník_Miroslav.pdf
683.36 KB

pdfZmluva_č._183_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Mazúr_Pavol.pdf
619.71 KB

pdfZmluva_č._184_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Slučiaková_Štefánia.pdf
642.12 KB

pdfZmluva_č._185_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kalužníková_Marianna.pdf
606.76 KB

pdfZmluva_č._186_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pastva_Rudolf.pdf
440.28 KB

pdfZmluva_č._187_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Chovancová_Angela.pdf
440.84 KB

pdfZmluva_č._188_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Šadibol_Ondrej.pdf
438.76 KB

pdfZmluva_č._189_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Talapka_Marián.pdf
437.22 KB

pdfZmluva_č._190_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Briš_Jaroslav.pdf
426.33 KB

pdfZmluva_č._191_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kuric_Stanislav.pdf
436.44 KB

pdfZmluva_č._192_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Bisaha_Stanislav.pdf
441.64 KB

pdfZmluva_č._193_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kirschner_Dušan.pdf
437.60 KB

pdfZmluva_č._194_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Heltko_Marián.pdf
427.18 KB

pdfZmluva_č._195_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Fedor_Martin.pdf
425.60 KB

pdfZmluva_č._196_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Žovín_Jozef.pdf
422.19 KB

pdfZmluva_č._197_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Slivka_Ladislav.pdf
425.41 KB

pdfZmluva_č._198_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Janka_Liptáková_-_Autodiely_Liptak.pdf
428.34 KB

pdfZmluva_č._199_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Sklaičanová_Sláva.pdf
425.58 KB

pdfZmluva_č._200_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Demeň_Ján.pdf
424.76 KB


17.02.2015

Zmluva_o_njme_.6_Petrekov_tefnia.pdf

zmluva_.62015_dotacia_z_rozpotu_obce.pdf

Voda_zmluva_._234.pdf

Zmluva_.1.nj.2015.pdf


Dodatok_.1_k_Zmluve_o_dielo_ku_du_16.7.2013.pdf

Dodatok_._1_k_Mandtnej_zmluve_ku_du_29.04.2014.pdf


19.02.2015

Zmluva_o_dielo_ZoD_._01.2015.pdf

24.02.2015

pdfZmluva_č._201_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Barbora_Petreková_Štúdio_Visage.pdf422.35 KB

pdfZmluva_č._203_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Borovičková_Mária.pdf418.80 KB

pdfZmluva_č._204_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Žemel_Milan.pdf452.45 KB

pdfZmluva_č._205_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pastvová_Vincencia-1.pdf451.36 KB

pdfZmluva_č._206_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Vojtek_Ladislav.pdf449.89 KB

pdfZmluva_č._207_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pastva_Emil.pdf448.10 KB

pdfZmluva_č._208_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kováčová_Mária.pdf451.15 KB

pdfZmluva_č._209_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Cabadaj_Dušan.pdf451.37 KB

pdfZmluva_č._210_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Mihálik_Milan.pdf451.97 KB

pdfZmluva_č._211_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pastva_Stanislav.pdf444.95 KB

pdfZmluva_č._212_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Ďuricová_Iveta.pdf441.42 KB

pdfZmluva_č._214_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Cáder_Milan.pdf441.67 KB

pdfZmluva_č._215_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kulich_Ján.pdf440.81 KB

pdfZmluva_č._216_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Maluniak_Dušan.pdf439.85 KB

pdfZmluva_č._217_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kristek_Miroslav.pdf440.88 KB

pdfZmluva_č._218_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Plešivka_Ján.pdf446.81 KB

pdfZmluva_č._219_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Vakula_Ján.pdf441.42 KB

pdfZmluva_č._222_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Chovanec_Emil.pdf444.31 KB

pdfZmluva_č._223_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Patylová_Jana.pdf442.66 KB

pdfZmluva_č._224_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Vilma_Masnicová_-_Potraviny_MIX.pdf448.41 KB

pdfZmluva_č._225_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Cáder_Dušan.pdf444.01 KB

pdfZmluva_č._226_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Vojtek_Jozef.pdf443.46 KB

pdfZmluva_č._227_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Rapáň_Ján.pdf440.91 KB

pdfZmluva_č._229_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Adamec_Michal.pdf439.83 KB

pdfZmluva_č._230_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Adamec_Jozef.pdf439.17 KB

pdfZmluva_č._231_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Ondrovič_Rudolf.pdf425.8 KB


28.02.2015

Zmluva_o_zdruzenej_dodvke_plynu_as1.pdf

Zmluva_o_zdruzenej_dodvke_plynu_as2.pdf

Zmluva_.2_o_poskytnut_dotcie_pre_ZOSZZ.pdf

Zmluva_o_poskytnut_dotci_TJ_Slovan.pdf

Zmluva_o_vypracovan_iadosti.pdf
´zskmojekysucekysucke muzeum