Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

01.10.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1126_2021_medzi_
Renáta_Čierňavová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.21 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1125_2021_medzi_
Miroslav_Vojtek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.50 KB

pdfDohoda_č._17_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ivetka_Čierňavová.pdf
619.17 KB

pdfDohoda_č._19_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Jednota_dôchodcov_Slovenska.pdf
663.87 KB

08.10.2021

pdfZmluva_o_poskytovaní_verejných_služieb_O2_informovanie_
obcanov_formou_SMS_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.35 KB

pdfDohoda_č._20_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_
-_Obec_Nová_Bystrica_a_Barbora_Mokryšová.pdf
616.39 KB

pdfSSE_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_a_
Obec_Nova_Bystrica.PDF
936.68 KB

pdfSSE_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_a_
Obec_Nova_Bystrica_1.PDF
933.18 KB

pdfSSE_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_a_
Obec_Nova_Bystrica_3.PDF
945.38 KB

pdfSSE_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_a_
Obec_Nova_Bystrica_4.PDF
934.02 KB

pdfSSE_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_a_
Obec_Nova_Bystrica_5.PDF
926.10 KB

pdfSSE_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_a_
Obec_Nova_Bystrica_6.PDF
931.42 KB

11.10.2021

pdfDodatok_č.1_k__Zmluve_č._3__2021_TJ_Slovan_o_poskytunuti_dotacie_a
_Obec_Nova_Bystrica_.pdf
135.04 KB

pdfZmluva_č._9_2021_o_poskytnutí_dotácie_podľa_VZN_-_Obec
_Nová_Bystrica_a_CB_Media_s.r.pdf
715.33 KB

15.10.2021

pdfkupna_zmluva_c._7-2021_p._Radostan_p._Radostanova_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
236.74 KB

pdfkupna_zmluva_č._8-2021_p._Romanik_p._Romanikova_a_Obec_
Nova_Bystrica.pdf
235.16 KB

pdfkupna_zmluva_c._9-2021_p._Slučiak_a_Obec_
Nová_Bystrica.pdf
233.48 KB
 

pdfZmluva_pre_umiestnenie_Z-BOXU_č._1_P_2021_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Packeta_Slovakia_s.r.pdf
1.27 MB

pdfZMLUVA_o_MVO_-_Obec_NB_a_MP_Profit.pdf333.47 KB

21.10.2021

pdfDohoda_č._21_19_010_7_-_ÚPSVaR_Čadca_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf2.15 MB

25.10.2021

pdfZmluva_č._8_2021_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_obce_-
_Obec_Nová_Bystrica_a_Kysucké_múzeum.pdf
899.67 KB

pdfDodatok_k_zmluve_o_poskyt._fin._prísp._pre_projekt_-_
Ministerstvo_financií_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.58 MB

pdfMemorandum_o_spolupráci_-_Mesto_Žilina_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf1.49 MB

pdfZmluva_o_výpožičke_č._KRHZ-ZA-VO-439-2021_-
_Ministerstvo_vnútra_SR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
2.77 MB

pdfZmluva_č._42_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kolenová_Š.pdf97.76 KB

pdfZmluva_č._43_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_Š.pdf98.63 KB

pdfZmluva_č._44_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kordeková_J.pdf98.11 KB

pdfZmluva_č._45_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kubjatková_Š.pdf98.71 KB

pdfZmluva_č._46_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pavelek_J.pdf99.12 KB

pdfZmluva_č._47_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rusnáková_E.pdf98.97 KB

pdfZmluva_č._48_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hrčková_K.pdf98.74 KB

pdfZmluva_č._49_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hrčková_K.pdf98.87 KB

pdfZmluva_č._50_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pavelek_M.pdf98.16 KB

27.10.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_84_-_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf1.39 MB

29.10.2021

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_-_Emil_Chmúra.pdf1.56 MB

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_bytu_7_1126_2020_medzi_
Milan_Stasinka_a_Nikola_Stasinková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
107.82 KB

pdfKúpna_zmluva_č_5-2021__Obec_NB_a_spoluvl._parciel.pdf436.49 KB


 

zskmojekysucekysucke muzeum