Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

05.08.2021

pdfDohoda_č._12_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_
-_Obec_Nová_Bystrica_a_Jarmila_Kotvasová.pdf
420.12 KB

13.08.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1126_2021_medzi_Terézia_Brisudová_
a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.16 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_11_1053_2021_medzi_Božena_Adamcová_
a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.75 KB

23.08.2021

pdf6._KZ_-_p._Lojdlová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf233.40 KB

25.08.2021

pdfZmluva_č._30_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_V.pdf97.73 KB

pdfZmluva_č._31_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Karabáčková_Š.pdf98.40 KB

pdfZmluva_č._32_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jonek_P.pdf97.97 KB

pdfZmluva_č._33_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Držiaková_E.pdf98.23 KB

pdfZmluva_č._34_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Danková_M.pdf98.25 KB

pdfZmluva_č._35_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Režová_M.pdf98.34 KB

pdfZmluva_č._36_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Režová_M.pdf97.98 KB

pdfZmluva_č._37_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Huláková_M.pdf98.97 KB

pdfZmluva_č._38_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šteiningerová_M.pdf99.14 KB

pdfZmluva_č._39_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pochyba_M.pdf98.88 KB

pdfZmluva_č._40_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Riecky_J.pdf98.05 KB

pdfZmluva_č._41_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Riecky_J.pdf98.04 KB

27.08.2021

pdfDohoda_č._13_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Šteininger.pdf
439.57 KB

pdfDohoda_č._14_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Milan_Stasinka.pdf
473.74 KB

30.08.2021

pdfKupna_zmluva_na_vybavenie_MS_medzi_Obcou_
Nova_Bystrica_a_Richard_Pavelek.PDF
3.89 MB

 


 

zskmojekysucekysucke muzeum