Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

04.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1125_2021_medzi_
Iveta_Ligdová_a_Ján_Stopka_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
152.83 KB

pdfDohoda_č._5_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_-_Slovenský_zväz_záhradkárov_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
788.39 KB

09.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1053_2021_medzi_
Kristína_Chovancová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
145.21 KB

pdfKúpna_zmluva__4_2021_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_SEVAK_a.s.pdf2.96 MB

11.06.2021

pdfDohoda_č._6_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a
_zariadenia_DK_-_Petreková_Michaela_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
696.17 KB

16.06.2021

pdfLicenčná_zmluva_na_používanie_počítačového_programu_
INFOKAT_Win_2.1_medzi_Ing._Viktor_Lajterčuk_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
167.52 KB

pdfZMLUVA_O_DIELO-Obec_NB_-_R.Pavelek.pdf820.87 KB

21.06.2021

pdfZmluva_č._25_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rapáňová_I.pdf98.55 KB

pdfZmluva_č._26_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rapáňová_I.pdf97.75 KB

pdfZmluva_č._27_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chmúrová_M.pdf98.46 KB

pdfZmluva_č._28_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kulasová_P.pdf98.17 KB

pdfZmluva_č._29_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hančín_A.pdf98.70 KB

23.06.2021

pdfZmluva_o_združ._dodávke_elektriny_-_SSE_a.s._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf507.54 KB

24.06.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_31_o_zabezpečení_podm._vykonávania_aktivačnej_činnosti_
formou_dobrov._služby_-_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.05 MB

28.06.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_47_-_ÚPSVaR_Čadca_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf775.46 KB

pdfZmluva_o_poskytovaní_statutarnych_auditorskych_sluzieb_2020.PDF1.12 MB

pdfPriloha_k_zmluve_o_poskytovaní_auditorskych_sluzieb.PDF604.70 KB

30.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_3_1053_2021_medzi_Ján_Radôšťan_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf149.56 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_obec_
Nová_Bystrica_-_Peter_Boris.pdf
904.73 KB

pdfUkončenie_dohody_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Jozef_Petrek.pdf
333.77 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1125_2021_medzi_Daniela_
Kapitulčínová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
149.55 KB


 

 

zskmojekysucekysucke muzeum