Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

06.04.2021

pdfDohoda_č._1_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Lesné_a_pozemkové_spoločenstvo_Harvelka.pdf
454.30 KB

pdfDohoda_č._2_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Pozemkové_spoločenstvo_Harvelka.pdf
476.28 KB

07.04.2021

pdfZmluva_č._3_2021_o_poskytnuti_dotacie_podla_VZN_
TJ_SLOVAN_a_obec_Nova_Bystrica.pdf
151.03 KB

14.04.2021

pdfRámcová_zmluva_o_dodávke_kancelárskych_potrieb_medzi_
STAVPAP_s.r.o._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.86 MB

22.04.2021

pdfZmluva_o_pripojení_zariadenia_užívateľa_sús._do_distrib._sús._
uzatvorená_medzi_Obcou_Nová_Bystrica_a_SSD_a.pdf
1.10 MB

27.04.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1125_2021_medzi_
Marcela_Čierňavová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
149.13 KB

28.04.2021

pdfZmluva_č._289_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Mgr._Malacha_Miroslav.pdf
422.04 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1053_2021_medzi_Mária_Hančínová_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.18 KB

29.04.2021

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecnýc_služieb_pre_obec_
Nová_Bystrica_-_Helena_Šumská.pdf
666.08 KB

pdfZmluva_c._7_2021_o_poskyt._dotacie_podla_VZN_FS_Bystrica_z_
NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
141.61 KB

30.04.2021

pdfZmluva_c.__5_2021_o_poskyt._dotacie_podla_VZN_OZ_Klub_Turistov_
NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
142.32 KB

pdfZmluva_č.6_2021_o_poskytnuti_dotacie_podla_VZN_FS_
Dolinka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
140.51 KB

pdfZmluva_č._10_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Masnicová_V.pdf97.54 KB

pdfZmluva_č._11_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Masnica_M.pdf97.26 KB

pdfZmluva_č._12_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaník_L.pdf97.88 KB

pdfZmluva_č._13_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kuric_M.pdf98.15 KB

pdfZmluva_č._14_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Lompart_O.pdf97.99 KB

pdfZmluva_č._15_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pastva_J.pdf97.67 KB

pdfZmluva_č._16_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Miháliková_A.pdf98.67 KB

pdfZmluva_č._17_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ondrovičová_A.pdf98.40 KB

pdfZmluva_č._18_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaníková_J.pdf98.19 KB

pdfZmluva_č._19_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Masnica_D.pdf98.24 KB

pdfZmluva_č._20_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Slučiak_A.pdf98.02 KB

pdfZmluva_č._21_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Patylová_M.pdf97.91 KB

pdfZmluva_č._22_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Mária_Š.pdf97.46 KB

pdfZmluva_č._23_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sporinská_M.pdf98.16 KB

pdfZmluva_č._24_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaník_L.pdf98.21 KB


 

 

zskmojekysucekysucke muzeum