Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.09.2020

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_bytu_3_1053_2018_medzi_Vladimír_
Halvoník_a_Slávka_Halvoníková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
203.94 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1126_2020_medzi_Terézia_Brisudová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf240.75 KB

03.09.2020

pdfDodatok_c._1_Zmluva_c._1__2020__TJ__SLOVAN_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf179.18 KB

04.09.2020

pdfDohoda_č._6_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_DK_
medzi_obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Bardáč.pdf
489.03 KB

pdfDohoda_č._8_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_DK_
medzi_obec_Nová_Bystrica_a_Lantastik_s.r.pdf
481.77 KB

09.09.2020

pdfKupna_zmluva_c._4_2020_Obec_Nova_Bystrica_a_p._Borovicka.pdf165.71 KB

11.09.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_3_1125_2020_medzi_Milan_Urban_a_
Katarína_Urbanová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.47 KB

14.09.2020

pdfZmluva_c._2020_MPC_NP_PoP2_ZS_537_o_vzajomnej_spolupraci_
pri_implementacii_projektovych_aktivit_medzi_MSVVaSSR_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
1.87 MB

18.09.2020

pdfDohoda_č._7_1_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_DK
_-_Slovenský_zväz_záhradkárov_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
741.61 KB

22.09.2020

pdfDohoda_číslo_20_19_054_167_medzi_ÚPSVaR_Čadca_a_Obec_Nová_Bystrica.PDF3.27 MB

24.09.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_1_1125_2020_medzi_Zuzana_Čierňavová(
_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.76 KB

30.09.2020

pdfKomunalna_poistovna_urazove_poistenie_uchadzacov
_o_zamestnanie_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
532.87 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_2_1053_2020_medzi_Jakub_Žovin
_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.76 KB

pdfZmluva_č._32_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Laštiková_M.pdf351.51 KB

pdfZmluva_č._33_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Laštiková_M.pdf376.87 KB

pdfZmluva_č._34_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Cáder_M.pdf333.34 KB

pdfZmluva_č._35_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_O.pdf330.44 KB

pdfZmluva_č._36_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_O.pdf330.51 KB

pdfZmluva_č._37_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kostolányová_J.pdf371.05 KB

pdfZmluva_č._38_2020_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaníková_A.pdf334.26 KB

pdfZmluva_č._38_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Mokryš_J.pdf334.12 KB

pdfZmluva_č._40_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Halvoník_R.pdf364.05 KB

pdfZmluva_č._41_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Brišová_A.pdf353.02 KB

pdfZmluva_č._42_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Brišová_A.pdf351.40 KB

pdfZmluva č. 39_2020 o nájme hrobového miesta - Podmanická E.pdf371.31 KB


 

zskmojekysucekysucke muzeum