Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.06.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1053_2020_medzi_Mária_Hančínová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf240.29 KB

03.06.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1126_2020_1_medzi_Patrícia_Kubatková_a
_Mária_Kubatková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
241.38 KB

05.06.2020pdfZmluva_č._15_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Škorvaga_M.pdf329.63 KB

 

pdfZmluva_o_nájme_bytu_11_1053_2020_medzi_Božena_Adamcová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf238.63 KB

16.06.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1125_2020_medzi_Daniela_Kapitulčínová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf238.08 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1125_2020_medzi_Iveta_Ligdová_a_Ján_Stopka_a_Obec_
Nová_Bystrica.pdf
241.08 KB

25.06.2020

pdfObjednávka_zo_dňa_22.06.2020_Scansis_Slovakia_s.r.pdf299.92 KB

pdfObjednávka_zo_dňa_25.06.2020_Luxsol_s.r.pdf301.18 KB

30.06.2020

pdfZmluva_o_poskytovani_statutarnych_auditorskych_sluzieb_
Ing_Jozefina_Smolkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
313.27 KB

pdfZmluva_č._11_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Fulier_V.pdf328.55 KB

pdfZmluva_č._12_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vakulová_J.pdf338.03 KB

pdfZmluva_č._13_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vakulová_J.pdf346.74 KB

pdfZmluva_č._14_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vakulová_J.pdf334.78 KB

pdfZmluva_č._15_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Škorvaga_M.pdf329.63 KB

pdfZmluva_č._16_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Škorvaga_M.pdf328.32 KB

pdfZmluva_č._17_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kačeriak_A.pdf333.32 KB

pdfZmluva_č._18_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Cyprichová_A.pdf364.86 KB

pdfZmluva_č._19_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Borovička_M.pdf336.25 KB

pdfZmluva_č._20_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Koleno_L.pdf329.47 KB

pdfZmluva_č._21_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Nevrlá_A.pdf333.74 KB

pdfZmluva_č._22_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šimášková_M.pdf332.50 KB

pdfZmluva_č._23_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šimášková_M.pdf339.87 KB

pdfZmluva_č._24_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Piekařová_H.pdf324.63 KB

pdfZmluva_č._25_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pochyba_R.pdf353.92 KB

pdfZmluva_č._26_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Targošová_J.pdf333.13 KB

pdfZmluva_č._27_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Targošová_J.pdf332.38 KB

pdfZmluva_č._28_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Targošová_J.pdf327.06 KB

pdfZmluva_č._29_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Drozdová_E.pdf378.57 KB


 

 

zskmojekysucekysucke muzeum