Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

03.03.2020

pdfZmluva_č_1_2020_o_poskytnutí_dotácie_-_TJ_Slovan.pdf229.00 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_1_1053_2020_medzi_Zuzana_Kotvasová_a_
Jozef_Radôšťan_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
243.32 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1053_2020_medzi_Peter_Slivka_a_Jana_
Slivková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.20 KB

05.03.2020

pdfZmluva_o_národnom_spolufinancovaní_-_Ministerstvo_
pôdohospodárstva_a_rozvoje_vidieka_SR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.02 MB

09.03.2020

pdfObjednávka_zo_dňa_09.03.2020_Scansis_Slovakia_s.r.pdf301.72 KB

10.03.2020

pdfZmluva_c.5_2020_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_ZO_SZZ_Nová_Bystrica.pdf
161.36 KB

pdfZoD-Obec_NB_a_Inpek_Holding-Vodovod_NB_VP-_II.časť.pdf640.85 KB

16.03.2020

pdfZmluva_o_výpožičke_č._KRHZ-ZA-VO-183_2020.pdf424.81 KB

20.03.2020

pdfZmluva_c._3200546_o_poskytnuti_dotacie_DPO_SR_a_Obec_Nova_Bystrica_
DHZ_Nova_Bystrica.PDF
987.22 KB

pdfKupna_zmluva_c._1_2020_Kubjatkova_Drziakova_Skorvaga_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
251.93 KB

24.03.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1126_2020_medzi_Ján_Boris_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf239.56 KB

30.03.2020

pdfZmluva_o_poskytovaní_služieb_v_odpad._hosp._medzi_Obec_
Nová_Bystrica_a_ENVIROPOL_SK_s.r.pdf
407.85 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1125_2020_medzi_Dušan_Pagáč_a_
Zuzana_Pagáčová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.66 KB

pdfZmluva_c._1420374_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPO_SR_a_
Obec_Nova_Bystrica.PDF
959.90 KB

31.03.2020

pdfZmluva_č._1_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šadibolová_M.pdf349.36 KB

pdfZmluva_č._2_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Halvoníková_V.pdf332.28 KB

pdfZmluva_č._3_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šumská_H.pdf353.40 KB

pdfZmluva_č._4_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Priščová_E.pdf333.68 KB

pdfZmluva_č._5_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ďurčanská_E.pdf332.77 KB

pdfZmluva_č._6_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Cáder_F.pdf332.41 KB

pdfZmluva_č._7_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sporínsky_J.pdf338.19 KB

pdfZmluva_č._9_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ďuricová_I.pdf327.86 KB

pdfZmluva_č._10_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vrábel_P.pdf334.02 KB


 

 

zskmojekysucekysucke muzeum