Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.12.2019

pdfZmluva_č._274_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Klieštiková_Mária.pdf
711.38 KB

03.12.2019

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecný_podnik_stav.-poľn._a_lesn._výr._a_František_Cáder.pdf211.11 KB

04.12.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1053_2020_medzi_Mária_Kubíková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf240.56 KB

06.12.2019

pdfDohoda_č._28_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_Domu_kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Viera_Ševčíková.pdf
518.77 KB

16.12.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1126_2019_1_medzi_Milan_
Stasinka_a_Nikola_Hrbáčiková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.43 KB

19.12.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1125_2020_medzi_Mária_Grigová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf242.07 KB

20.12.2019

pdfDohoda_č._29_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenie_
domu_kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_DHZ_Nová_Bystrica.pdf
614.82 KB

pdfDodatok_č.2_k_ZoD_-_medzi_Obec_Nová_Bystrica_-_
Inpek_Holding_-_Vodovod_NB_VP_1.cast.pdf
193.13 KB

pdfDohoda_o_ukonceni_ZoD_-_Nová_Bystrica_-_Inpek_Holding_-_Transborder.pdf335.45 KB

30.12.2019

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Anna_Cabadajová.pdf
618.43 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Jozef_Petrek.pdf
617.81 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pavol_Adamec.pdf
613.60 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pavol_Slučiak.pdf
618.57 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Peter_Slučiak.pdf
615.76 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Rudolf_Bernát.pdf
609.95 KB

pdfDohoda_o_vykonaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Fulier.pdf
607.33 KB

31.12.2019

pdfZmluva_č._38_2019_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Grigová_T.pdf345.79 KB

pdfZmluva_č._38_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kubatková_M.pdf359.79 KB

pdfZmluva_č._39_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Poništová_L.pdf365.43 KB

pdfZmluva_č._40_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Lukáč_P.pdf345.57 KB

pdfZmluva_č._41_2019_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vojtková_M.pdf354.33 KB

pdfZmluva_č._42_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Matejčíková_A.pdf348.34 KB

pdfZmluva_č._43_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sobol_Š.pdf388.69 KB

pdfZmluva_č._44_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_A.pdf362.35 KB

pdfZmluva_č._41_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ohradková_H.pdf345.44 KB


 

zskmojekysucekysucke muzeum