Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

03.09.2019

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_c._V3_2019_K_22_medzi_
Zilinskym_samospravnym_krajom_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
973.83 KB

06.09.2019

pdfDohoda_č._20_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_
Domu_kultúry_madzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Viera_Borovičková.pdf
485.22 KB

pdfDohoda_č._21_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_
Domu_kultúry_madzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Darina_Joneková.pdf
488.98 KB

pdfDohoda_č._22_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_
Domu_kultúry_madzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Silvia_Kuricová.pdf
517.25 KB

10.09.2019

pdfDodatok_č._1_ová_Bystrica_CRZ_Part1.pdf957.63 KB

pdfDodatok_č._1_ová_Bystrica_CRZ_Part2.pdf701.19 KB

12.09.2019

pdfKupna_zmluva_c._2_2019_medzi_JUDr._Jan_Hanidziar_Jozef_
Hanidziar_Janka_Havlikova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
250.50 KB

pdfDarovacia_zmluva_medzi_JUDr_Jan_Hanidziar_Jozef_Hanidziar_
Janka_Havlikova_Marta_Vojtekova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
295.53 KB

13.09.2019

pdfDohoda_č._23_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia
_Domu_kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Marta_Švecová.pdf
485.58 KB

pdfZmluva_č._255_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kuricová_Emília.pdf
301.61 KB

26.09.2019

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_bytu_5_1126_2019_medzi_
Terézia_Brisudová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
202.44 KB

27.09.2019

pdfDodatok_c.1_k_Zmluve_Zmluva_c.3_2019_o_poskytnuti_
dotacie_podla_platneho_VZN_DHZ_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
160.80 KB

30.09.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_2_1053_2019_medzi_Jakub_Žovin_a
_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.36 KB

pdfKupna_zmluva_plastova_sachta_Gluc_PBS_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf148.57 KB

pdfZmluva_č._23_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kuricová_J.pdf322.61 KB

pdfZmluva_č._24_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rychel_M.pdf356.34 KB

pdfZmluva_č._25_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rajnohová_A.pdf352.34 KB

pdfZmluva_č._26_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rozinová_A.pdf270.74 KB

pdfZmluva_č._27_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kotvas_Š.pdf349.02 KB

pdfZmluva_č._28_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Laššáková_J.pdf342.29 KB

pdfZmluva_č._29_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kapralová_Zarodňanská_P.pdf348.24 KB

pdfZmluva_č._30_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_A.pdf334.61 KB

pdfZmluva_č._31_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sýkora_P.pdf353.29 KB

pdfZmluva_č._32_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chovanec_R.pdf351.75 KB

pdfZmluva_č._33_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Svitková_A.pdf346.25 KB

pdfZmluva_č._34_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaník_M.pdf349.63 KB

pdfZmluva_č._35_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaníková_A.pdf351.52 KB

pdfZmluva_č._37_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Granátová_O.pdf347.73 KB


 

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum