Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

06.06.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_11_1053_2019_medzi_Božena_Adamcová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf238.32 KB

12.06.2019

pdfŠtatistické_zisťovanie_VZPS.pdf867.32 KB

pdfZoD_-_strava_-_Obec_a_P.Slivka.pdf779.95 KB

28.06.2019

pdfDohoda_č._12_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení
_DK_medzi_Alena_Petreková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
626.40 KB

pdfDohoda_č._13_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení
_DK_medzi_DHZ_Nová_Bystrica_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
586.02 KB

pdfDohoda_č._14_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medzi_Jaroslav_Konečný_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
621.85 KB

pdfDohoda_č._15_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medzi_Sabina_Držiaková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
732.18 KB

pdfDohoda_č._16_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medi_Martina_Holienčinová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
605.84 KB

pdfDohoda_č._17_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medzi_Martina_Skaličanová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
593.94 KB

pdfZoD_medzi_Obec_Nová_Bystrica-Inpek_Holding_-_Vodovod_NB_VP_
1.cast.pdf
619.23 KB

pdfZmluva_o_pripojeni_zariadenia_uzivatela_sustavy_do_distribucnej
_sustavy_Obec_Nova_Bystrica.PDF
1.14 MB

30.06.2019

pdfZmluva_č._12_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kellner_I.pdf373.81 KB

pdfZmluva_č._13_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jantula_P.pdf366.25 KB

pdfZmluva_č._14_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Gajdičiarová_S.pdf368.72 KB

pdfZmluva_č._15_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Krchová_A.pdf366.19 KB

pdfZmluva_č._16_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Krchová_A.pdf364.41 KB

pdfZmluva_č._17_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Marčanová_J.pdf367.32 KB

pdfZmluva_č._18_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Marčanová_J.pdf387.93 KB

pdfZmluva_č._19_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Marčanová_J.pdf367.32 KB

pdfZmluva_č._20_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiaková_M.pdf373.63 KB

pdfZmluva_č._21_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vojtek_Š.pdf371.43 KB

pdfZmluva_č._22_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šadibol_F.pdf370.87 KB


 

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum