Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.12.2018

pdfDodatok_č.1_k_zmluve_č._6_2018_medzi_Obec_
Nová_Bystrica_a_OZ_FS_Dolinka.pdf
20.81 KB

14.12.2018

pdfDohoda_č._26_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a

_zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Jana_Vojtková_Štefan_Vojtek.pdf688.70 KB

pdfDohoda_č._27_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia
_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Martina_Holienčinová_Stanislav_Holienčin.pdf
605.13 KB

pdfDohoda_č._28_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_DHZ_Nová_Bystrica.pdf
581.81 KB

19.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1053_2019_medzi_
Mária_Kubíková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.28 KB

pdfDodatok_č_1_k_Zmluve_o_poskytnutní_finančného_príspevku_pre
_spoločný_mikroprojekt_č_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Obec_Nova_Bystrica_2_Part1.pdf
977.27 KB

pdfDodatok_č_1_k_Zmluve_o_poskytnutní_finančného_príspevku_pre_spoločný_
mikroprojekt_č_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Obec_Nova_Bystrica_2_Part2.pdf
1018.94 KB

pdfDodatok_č_1_k_Zmluve_o_poskytnutní_finančného_príspevku_pre_spoločný
_mikroprojekt_č_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Obec_Nova_Bystrica_2_Part3.pdf
557.56 KB

21.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_8_1126_2019_medzi_Silvia_
Kuricová_a_Michal_Rucek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.27 KB

pdfZoD_-_inf._a_pam._tabula-_Obec_a_P.Slivka.pdf771.48 KB

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_1_1053_2018_medzi_Zuzana_
Kotvasová_a_Jozef_Radôšťan_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
199.58 KB

28.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1126_2019_medzi_
Ľubomír_Petrek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
239.27 KB

31.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1125_2019_medzi_Mária
_Grigová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
241.70 KB

pdfZmluva_č._41_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Fulierová_I.pdf360.27 KB

pdfZmluva_č._42_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Demeňová_D.pdf354.54 KB

pdfZmluva_č._43_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Strakoš_M.pdf348.19 KB

pdfZmluva_č._44_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_Š.pdf340.94 KB

pdfZmluva_č._45_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Stračiaková_E.pdf359.18 KB

pdfZmluva_č._47_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Časnochová_O.pdf356.15 KB

pdfZmluva_č._48_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kulasová_A.pdf353.46 KB

pdfZmluva_č._49_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chmurčiaková_A.pdf365.27 KB


 

 

zskmojekysucekysucke muzeum