Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

11.09.2018

pdfZmluva_o_reklamnej_činnosti_uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica
_a_Pozemkové_spoločenstvo_Riečnica_-_Horná_Tižina_p.pdf
169.56 KB

14.09.2018

pdfZmluva_c._11_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
Jednota_dochodcov_na_Slovensku_Mestska_organizacia_Cadca_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
34.24 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_
Topset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part1.pdf
792.13 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_T
opset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part2.pdf
862.77 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_T
opset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part3.pdf
940.65 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_
Topset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part4.pdf
664.33 KB

18.09.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_1_1125_2018_medzi_
Zuzana_Ciernavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.93 KB

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_č._1_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_VZN_
c._1_2012_medzi_Obcou_Nova_Bystrica_a__
TJ_Slovan_Nova_Bystrica.PDF
292.32 KB

21.09.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_2_1053_2018_medzi_Jakub_Žovin_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.79 KB

26.09.2018

pdfDohoda_c_18_19_51A2_12_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_podpor
u_vytvorenia_pracovneho_miest_v_prvom_pravidelne_platenom
_zamestnani_uzatvorena_medzi_UPSVAR_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part1.pdf
955.88 KB

pdfDohoda_c_18_19_51A2_12_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_podporu
_vytvorenia_pracovneho_miest_v_prvom_pravidelne_platenom_zamestnani_uzatvoren
a_medzi_UPSVAR_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part2.pdf
335.69 KB

 30.09.2018

pdfZmluva_č._23_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf344.30 KB

pdfZmluva_č._24_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf355.85 KB

pdfZmluva_č._25_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf353.11 KB

pdfZmluva_č._26_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf358.29 KB

pdfZmluva_č._27_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf348.62 KB

pdfZmluva_č._28_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf350.09 KB

pdfZmluva_č._29_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf355.94 KB

pdfZmluva_č._30_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šumská_M.pdf388.77 KB

pdfZmluva_č._31_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňava_J.pdf355.61 KB

pdfZmluva_č._32_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf368.05 KB

pdfZmluva_č._33_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pokrývková_A.pdf342.62 KB

pdfZmluva_č._34_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kačeriak_A.pdf339.47 KB

pdfZmluva_č._35_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Grigová_E.pdf358.21 KB

pdfZmluva_č._36_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pokrývková_E.pdf339.76 KB

pdfZmluva_č._37_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jonek_M.pdf340.45 KB

pdfZmluva_č._38_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Brňáková_Š.pdf349.40 KB

pdfZmluva_č._39_2018_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf354.97 KB

pdfZmluva_č._40_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Podhorská_A.pdf355.47 KB

pdfZmluva_č._39_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_A.pdf353.74 KB

 


 

 

zskmojekysucekysucke muzeum