Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

06.06.2018

pdfKupna_zmluva_c_1_2018_medzi_Marian_Danko
_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
397.30 KB

08.06.2018

pdfZmluva_c_39_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu_
medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Chovanec_Marian.pdf
205.97 KB

pdfOBJEDNAVKA_zo_dna_07.06.2018_Agentura_Europa.pdf256.53 KB

11.06.2018

pdfPoistna_zmluva_skupinoveho_urazoveho_poistenia_c_2406137619
_medzi_Generali_Poistovna_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
390.58 KB

16.06.2018

pdfZmluva_o_prenajme_podia_Estrada_Rybnicka_Sp
_z_o_o_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
31.96 KB

22.06.2018

pdfZmluva_c.JS2018M01649MR_o_prenajme_Johnny_Servis_a_
Obec_Nova_Bystrica.PDF
220.98 KB

26.06.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1053_2018_medzi_Bozena_
Adamcova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.13 KB

30.06.2018

pdfZmluva_č._9_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pavelková_A.pdf367.61 KB

pdfZmluva_č._10_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Priščová_E.pdf367.50 KB

pdfZmluva_č._11_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kolenová_A.pdf355.05 KB

pdfZmluva_č._12_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_C.pdf363.65 KB

pdfZmluva_č._13_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Talapková_Š.pdf360.26 KB

pdfZmluva_č._14_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Podolinská_O.pdf366.37 KB

pdfZmluva_č._15_2018_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jantulová_K.pdf356.71 KB

pdfZmluva_č._15_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Beláková_E.pdf363.47 KB

pdfZmluva_č._16_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hutyra_M.pdf356.67 KB

pdfZmluva_č._17_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hutyra_M.pdf363.13 KB

pdfZmluva_č._18_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Maluniaková_M.pdf358.79 KB

pdfZmluva_č._19_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_ČIerňava_M.pdf347.18 KB

pdfZmluva_č._20_2018_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kováčová_H.pdf371.32 KB

pdfZmluva_č._20_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Heltková_M.pdf358.23 KB

pdfZmluva_č._21_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Maluniaková_M.pdf356.85 KB

pdfZmluva_č._22_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Slučiaková_Š.pdf378.16 KB


 

 

zskmojekysucekysucke muzeum