Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

14.09.2017

pdfDohoda_c._15_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia
_DK_v_NB_medzi_LANTASTIK_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
602.66 KB

pdfDohoda_c._16_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia
_DK_v_NB_medzi_LANTASTIK_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
590.53 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu__3_1125_2017_medzi
_Milan_Urban_Katarina_Urbanova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
654.28 KB

 

18.09.2017

pdfSponzorska_zmluva_medzi_Coop_Jednota_Cadca_sd_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
627.16 KB

19.09.2017

pdfZmluva_o_reklamnej_cinnosti_a_propagacii_medzi_PS_
Riecnica_Horna_Tizina_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
170.77 KB

30.09.2017

pdfNajomna_zmluva_c._00721_2017_PNZ_P40185_17.00_medzi_
Slovensky_pozemkovy_fond_a_Obec_Nova_Bystrica_Part1.pdf
993.97 KB

pdfNajomna_zmluva_c._00721_2017_PNZ_P40185_17.00_medzi
_Slovensky_pozemkovy_fond_a_Obec_Nova_Bystrica_Part2.pdf
764.59 KB

30.09.2017

pdfZmluva_c._233_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu_medzi_
ZO_SZZ_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
252.17 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_1_1125_2017_medzi_Zuzana_Ciernavova_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
583.4 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu___8_1125_2017_medzi_Jan_Kuniak_a_Obec
_Nova_Bystrica.pdf
673.63 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1126_2017_medzi_Renata_Ciernavova_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.69 KB

pdfZmluva_č._12_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šustek_A.pdf348.46 KB

pdfZmluva_č._13_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Cingelová_M.pdf348.21 KB

pdfZmluva_č._14_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kotvas_M.pdf347.21 KB

pdfZmluva_č._15_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kolenová_A.pdf348.68 KB

pdfZmluva_č._16_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vakula_S.pdf357.52 KB

pdfZmluva_č._17_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Strapáč_L.pdf345.49 KB

 pdfZmluva_č._18_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chmúrová_M.pdf347.67 KB

pdfZmluva_č._19_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Priščová_J.pdf350.62 KB

pdfZmluva_č._20_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Režová_M.pdf352.77 KB

pdfZmluva_č._21_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_A.pdf345.66 KB

pdfZmluva_č._22_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_V.pdf347.36 KB

pdfZmluva_č._23_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_V.pdf345.82 KB

pdfZmluva_č._24_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_V.pdf348.55 KB

pdfZmluva_č._25_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Patyla_R.pdf350.86 KB

pdfZmluva_č._26_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Talapková_M.pdf355.52 KB

pdfZmluva_č._28_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jonek_J.pdf356.00 KB

pdfZmluva_č._29_2017_B_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kačeriak_A.pdf353.72 KB


 

zskmojekysucekysucke muzeum