Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

 14. marca 2005

SCHVAĽUJE:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Pavol Romaník, Elena Jančulová.
2. Rozpočet obce Nová Bystrica na rok 2005.

SÚHLASÍ:
1. S podmienkami k DSP - príjazdová cesta k stavenisku III/5202 - Nová Bystrica - Vychylovka podľa vyjadrenia . j. 240/2005 zo dňa 11. 3. 2005 a navrhuje vyvolať jednanie za účasti projektanta, investora stavby, obce, povodia Váhu a ostatnými zainteresovanými subjektami k danému problému.

zskmojekysucekysucke muzeum