Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

24. februára 2005

SCHVAĽUJE:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Milan Žemel, Vilma Masnicová.
2. Mimoriadne zastupiteľstvo s bodom schválenia rozpočtu v termíne po 15 doch vyvesenia návrhu rozpočtu na rok 2005 na úradnej nástenke.
3. Rozpočet ZŠ s MŠ Nová Bystrica na rok 2005.
4. Rozpočet ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka na rok 2005.
5. Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: p. Romaník (HZDS - S), p. Podmanický (SNS), p. Vráblová (SZS), p. Žemel (HZD), p. Mgr. Janulová (nezávislá poslankya).
6. Správu o záverečnom účte ZŠ s MŠ Nová Bystrica za rok 2004 potom hlasov 8.
7. Dáva kladné stanovisko k poskytnutiu priestorov pre Záchranný systém Slovakia, spoločnosť ERSTE SAVM spol. s r. o., Senný trh 6, Komárno.


DOPORUČUJE:
1.Starostovi obce a zástupcovi starostu prejednať žiadosť o odkúpenie pozemku s p. Mgr. Šturcom.

zskmojekysucekysucke muzeum