Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 16. decembra 2022

pdfUznesenie_9_-22.pdf271.71 KB

 

zskmojekysucekysucke muzeum