Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 19. júla 2022

pdfUznesenie_4_-_2022.pdf278.41 KB

 

zskmojekysucekysucke muzeum