Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 23. novembra 2021

pdfUznesenie_6_až_9_-_2021.pdf234.88 KB

 

zskmojekysucekysucke muzeum