Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 21. 09. 2016

pdfUznesenie_6-16.pdf238.82 KB

zskmojekysucekysucke muzeum