Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

altDňa 25. 05. 2013 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Novej Bystrici uskutočnil slávnostný akt uvedenia do života novovydanej publikácie Deti Bystríc – Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia. Autorom publikácie je obyvateľ Novej Bystrice PhDr. Marián Liščák. Autor je absolventom štúdia histórie na Fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti naďalej pokračuje v doktorandskom štúdiu v odbore Slovenské dejiny. Kniha Deti Bystríc sa snaží o rekonštrukciu spoločenských pomerov, teda v podstate každodenného života v oblasti Bystrickej doliny v období končiaceho feudalizmu.

Dopodrobna popisuje vtedajšie fungovanie obcí, hospodársku a sociálnu situáciu v nich a rôzne aspekty obecného života (náboženský život, zdravotné pomery, školstvo). Autorovi sa touto publikáciou podarilo zmapovať doposiaľ veľmi málo známe historické obdobie v priestore dnešných Kysúc, ale v podstate i celého Slovenska. Pohľad do bežného života ľudí v starších časoch je i dnes veľmi málo preferovanou témou, a tak dúfame, že táto publikácia vyvolá širší záujem o tieto problémy a v takto začatom smere sa bude pokračovať. Celý program uvedenia publikácie do života moderovala Mgr. Elena Jančulová. Sprievodný program zahájila miestna folklórna skupina Dolinka, ktorá tradičnými piesňami navodila patričnú ľudovú atmosféru. Po nej nasledoval prednes tradičnej richtárskej prísahy, ktorá pochádza z archívneho listinného materiálu a v priestore Bystrickej doliny ju zvolení richtári skladali takmer 150 rokov. Prísahu predniesol žiak Základnej školy s materskou školou zo Starej Bystrice Jozef Masnica. Potom nasledoval príhovor samotného autora publikácie PhDr. Mariána Liščáka, v ktorom hlavne ešte raz poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydaniu publikácie. Následne sa slova postupne ujali publicista Mgr. Peter Turčík, starosta obce Nová Bystrica Ing. Jozef Balačin a riaditeľ Základnej školy s materskou školou Nová Bystrica i autor fotografií v publikácii Ing. Miroslav Pavelek. Po príhovoroch nasledoval akt samotného uvedenia publikácie do života. Knihu do života uviedli symbolicky poliatím bystrou vodou z rieky Bystrice starosta obce Nová Bystrica Ing. Jozef Balačin a publicista Mgr. Peter Turčík. Po úspešnom uvedení publikácie do života sa pokračovalo v kultúrnom programe. Najskôr vystúpilo folklórne detské zoskupenie z Centra voľného času v Starej Bystrici s krásnymi ľudovými piesňami a po nich predniesla dobovú sťažnosť všetkých Bystrických obcí žiačka zo ZŠ s MŠ v Novej Bystrici Lenka Jančulová. Vďaka jej rečníckemu nadaniu sa zúčastnení hostia mohli aspoň na chvíľu preniesť do ťažkých časov prvej polovice 19. storočia. Po skončení kultúrneho programu moderátorka vyzvala zúčastnených hostí k občerstveniu, ktoré zabezpečila Obec Nová Bystrica s prispením obce Radôstka prostredníctvom Dušana Šadibola a kuchárky Emílie Fulierovej. Celé podujatie uvedenia publikácie Deti Bystríc do života organizovala Obec Nová Bystrica. Pomocnú ruku poskytlo aj Kysucké kultúrne stredisko v Čadci na čele s riaditeľkou Mgr. Silviou Petrekovou. Celkový kultúrny program i krásne vizuálne zariadenie priestoru zorganizovali a pripravili Bc. Vladimír Tomčala a Mgr. Elena Jančulová.

 

Autorka článku: Bc. Lucia Minárová
Autor fotografií: Ing. Miroslav Pavelek

 

zskmojekysucekysucke muzeum