Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

OBEC Nová Bystrica vo veciach územnej samosprávy podľa Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Nová Bystrica 3/2016

pdfVZN_o_nakladan_s_komunlnymi_odpadmi_2016.pdf292.45 KB

zskmojekysucekysucke muzeum