Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Projekt rieši úpravy a rozšírenie – prístavbu materskej školy, ktorá je umiestnená na prízemí objektu s cieľom zvýšiť kapacitu materskej škôlky minimálne o 10 detí.

Realizáciou projektu sa tiež rieši úprava vonkajšieho areálu, na ploche pred objektom v areály základnej školy sa vybuduje nové detské ihrisko, ktoré bude slúžiť iba pre potreby škôlky. Objekt sa bude riešiť ako bezbariérový a zároveň sa cez projekt zabezpečí obstaranie potrebného materiálno-technického vybavenia.

pdfNBystrica_-_web_stranka_-_IROP_MS.pdf597.89 KB

pdfKZ_zo_dňa_17.12.2020_-Obec_a_Linkson.pdf558.94 KB

pdfKZ_zo_dňa_17.12.2020_-Príloha_č._1__opis_predmetu_zákazky.pdf478.94 KB

 

zskmojekysucekysucke muzeum