Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica sa v rozpočtovom roku 2019 rozhodla investovať do zvýšenia bezpečnosti, čistoty a predchádzania kriminality vo verejnom priestore a to na nehnuteľnostiach vo výlučnom vlastníctve Obce Nová Bystrica.

 

Prvý cieľ zameraný na zvýšenie bezpečnosti a predchádzania kriminality, či vandalizmu vo verejnom priestore dosiahla obec zakúpením a inštaláciou kamerových systémov a to konkrétne v týchto, kriminalitou ohrozených, častiach obce:

  • Amfiteáter Nová Bystrica spolu so športovým areálom obce - teda kamerovým systémom sú zabezpečené predovšetkým futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, šatne TJ Slovan Nová Bystrica a stavba amfiteátra spolu s jeho blízkym okolím
  • Mariánske námestie, ktoré tvorí otvorené priestranstvo spolu s Infocentrom Obce Nová Bystrica a Rekreačným altánkom, vrátane verejného WC, ktoré slúžia pre návštevníkov cyklotrasy a taktiež širokej verejnosti – kamerovým systémom chce obec docieliť predovšetkým ochranu obecného majetku a verejného poriadku v predmetnom verejnom priestore

Splnenie tohto zámeru dosiahla Obec Nová Bystrica použitím vlastných finančných prostriedkov.

Druhý cieľ zameraný na zvýšenie čistoty vo verejnom priestore docielila Obec Nová Bystrica okrem iného aj zakúpením a umiestnením odpadkových košov na verejne prístupných miestach obce. Bolo zakúpených 10 kusov robustných košov so žiarovo zinkovanou konštrukciou.

K naplneniu  tohto  druhého  cieľu prispela aj dotácia vo výške 1 000,00 Eur z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu ŽSK, udelenej v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK číslo 55/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu ŽSK v rámci výzvy: 3/2019 – podprogram Verejný priestor a verejná infraštruktúra.

Autor: Mgr. Michal Balačin

zskmojekysucekysucke muzeum