Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdf

Názov zákazkyZvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí Výstavba informačného centra“.

 Predmet zákazky:

Uskutočnenie stavebných prác - Výstavba informačného centra k projektu s názvom Zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/II/B/0079

 

 Kód CPV -     45000000-7   -   Stavebné práce

45210000-2   -   Stavebné práce na stavbe budov

 

 

pdfVýzva_na_predloženie_CP.pdf693.29 KB

pdfPríloha_č._1_-zadanie_-_rozpočet_bez_cien.pdf75.24 KB

pdfPríloha_č._2-_Návrh_zmluvy_o_dielo.pdf401.47 KB

Príloha č.3 PD stavby: 

1. Architektúra: 

pdf01_Situácia.pdf260.01 KB

pdf02_Výkres_základov.pdf369.24 KB

pdf03_Pôdorys_1.NP.pdf472.59 KB

pdf04_Rezy.pdf610.95 KB

pdf05_Krov.pdf422.51 KB

pdf06_Strecha.pdf198.31 KB

pdf07_Pohlady.pdf377.99 KB

pdf08_Vizualizácie.pdf463.40 KB

pdf09_Vizualizácie.pdf629.37 KB

pdfIII_Kataster.pdf126.76 KB

pdfVypis_klampiarských_výrobkov.pdf167.40 KB

pdfVypis_vonkajsich_otvorov.pdf391.84 KB

2. Správy:

pdfSTS_Infocentrum_Nova_Bystrica.pdf146.19 KB

pdfTECHNICKA_SPRAVA_FITNESS.pdf143.11 KB

3. Statika

pdfDOSKA.pdf250.02 KB

pdfStaticky_vypocet.pdf371.01 KB

pdfTITULKA_1.pdf106.51 KB

pdfTITULKA_2.pdf105.90 KB

pdfTITULKA_STATIKA.pdf137.54 KB

pdfTS_pristrešok.pdf142.62 KB

 

zskmojekysucekysucke muzeum