Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdf

Od februára tohto roka Gmina Rajcza realizuje mikroprojekt s názvom „Dedičstvo s ozvenou“. Jeho aktivity sa sústredia na zachovanie kultúrneho dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí.


Ide predovšetkým o udržiavanie regionálnych tradícií, ktoré posilňujú regionálnu identitu a sú stále prítomné v živote obyvateľov na oboch stranách hranice.
Slovenským partnerom, ktorý sa zúčastňuje na tejto úlohe je malebná a neustále sa rozvíjajúca obec Nová Bystrica, ktorú sa oplatí navštíviť cestou k Malej Fatre, alebo pri príležitosti návštevy Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Samotný mikroprojekt sa skladá z niekoľkých cyklov workshopov, ktorých sa zúčastňujú deti a mládež, patriaca k regionálnym folklórnym súborom a regionálnym skupinám, ako sú napríklad: „Zbójnicok” z Rycerky Górnej, „Mała Solanka” z dediny Sól a súbor „Spod Rachowca” zo Zwardone.

Ich mladí členovia sa zúčastňujú workshopov, ktoré sú venované výrobe a hre na jednoduché hudobné pastierske nástroje.. Absolvovali už workshop týkajúci sa výroby píšťal. Teraz poctivo cvičia, aby sa mohli pochváliť získanými zručnosťami počas obecných dožiniek, ktoré
sa tradične uskutočňujú v Rajczi v auguste. Vtedy amfiteáter v Rajczi navštívia zástupcovia slovenského partnera, ktorí sa zúčastnia poľsko-slovenského koncertu pod holým nebom.
Súčasne s hudobnými lekciami prebiehajú aj dielne šitia regionálnych krojov. Ich účastníci, vrátane rodičov a vychovávateľov, sa oboznámia s materiálmi, z ktorých vznikajú jednotlivé prvky regionálnych odevov. Učia sa aj techniky šitia. Vo výsledku tohto vzdelávacieho panelu získajú zručnosti, vďaka ktorým budú vedieť opraviť poškodený kroj, alebo dokonca ušiť niečo jednoduchšie. Existuje aj reálna šanca, že v priebehu workshopov vznikne niekoľko alebo viac hotových krojov, ktoré budú potom deti využívať počas folklórnych vystúpení a ukážok.
Z aktivít, ktoré už boli ukončené, patrili medzi veľmi populárne „workshopy s nitkou“, čiže cyklus stretnutí venovaných praktickej výuke tvorby regionálnych výšiviek. Účastníci tejto časti, medzi ktorými boli dospelí a mladí obyvatelia regiónu, sa učili proces tvorby jednoduchých výšiviek. Účastníci sa pýtali aj na zložitejšie druhy výšiviek a verifikovali už získané zručnosti a vedomosti, ktoré boli v niekoľkých prípadoch na vysokej úrovni.
Hlasno bolo aj na workshopoch venovaných folklóru pohraničia určených pre turistov, ktorí trávili v tomto okolí zimné prázdniny. V Zwardone rozprával o špecifickosti kysuckej regionálnej kultúry Vlado Tomčala – propagátor folklóru z Novej Bystrice. Poľskými inštruktormi, ktorí viedli aktivity a workshopy boli okrem iného Rafał Bałaś, Marta Matuszna-Wejchenig a Piotr Puszyński. Je potrebné spomenúť
aj vychovávateľov skupín, ktorí duchom a telom dozerajú na celý proces folklórneho vzdelávania.
V dedine Sól je skupina pod dohľadom Karoliny Łajczak, v Rycerke Górnej – Jolanty Tomale a v Zwardoni Barbary Musór.
Mimoriadne zaujímavý je videoblog, ktorý vedie Dorota Gryglak. Autorka rozpráva v nárečí o bohatstve kultúry żywieckych goralov. Jej pútavé rozprávanie sa sústredí na zvyky, povery, čary a goralskú nábožnosť. Príspevky blogerky sleduje veľký počet milovníkov folklóru. Jednotlivé epizódy nájdete
na facebookovom profile Aktywna Rajcza, na stránke www.rajcza.pl a v servise yotube pod názvom „Scheda z Nutką/Dedičstvo s ozvenou“. Mikroprojekt bude ukončený v auguste a to znamená,
že účastníci že účastníci majú pred sebou ešte niekoľko mesiacov výučby a pre turistov je pripravených ešte mnoho príbehov o folklóre pohraničia.
Úloha je spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 85 % v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 a v 5 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy. Partnerom projektu je obec Nová Bystrica, bez ktorej by nebolo možné mikroprojekt realizovať.

pdfDedičstvo_končí_dožinkami.pdf235.34 KB

pdfSpoločná_dožinková_zábava_so_Slovákmi_v_Rajczi.pdf221.66 KB

 

 

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum