Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdfObec Rajcza realizuje od januára mikroprojekt s názvom: „Dedičstvo s ozvenou”. 

Vedúcim partnerom je Obec Rajcza

 Partnerom mikroprojektu je slovenská obec Nová Bystrica, ktorej účasť je nevyhnutná pre dosiahnutie naplánovaných cieľov.

 

 Naplánované aktivity:

 - Hudobné workshopy

 Hudobné workshopy budú určené pre členov 3 regionálnych súborov, ktoré pôsobia na území obce Rajcza. Sú to skupiny „Spod Rachowca” zo Zwardonia, „Zbojnicok” z Rycerky Górnej a „Mała Solanka” zo Soli. Aktivity sú zamerané pre deti a mládež, ktorých vášňou je nasledovanie regionálnych tradícií spojených s folklórom. Workshopy budú rozdelené do dvoch etáp. V prvej z nich bude prebiehať výučba výroby tradičných ľudových hudobných nástrojov. Účastníci budú pod dohľadom inštruktora vlastnoručne vyrábať jednoduché nástroje. V ďalšej časti workshopu sa budú pod dohľadom skúsených inštruktorov na nástrojoch učiť hrať. Je naplánované, že v každej skupine sa budú konať cvičenia v rozsahu 2 hodín týždenne po dobu 6 mesiacov. Spolu to bude144 hodín praktických workshopov pre jednotlivé skupiny. Získané zručnosti budú mladí tvorcovia prezentovať na záver realizácie projektu, čiže počas jedného z podujatí pod holým nebom organizovaných v Rajczi. V mikroprojekte je naplánované, že to bude na obecných dožinkách.

 - Workshopy šitia

Druhou dôležitou aktivitou budú „Workshopy s nitkou – šitie a vyšívanie”. Úloha je rozdelená na 2 samostatné tematické workshopy, ktoré spája nitka, ako nevyhnutný prvok krajčírskej dielne. Prvým druhom workshopov bude učenie základov šitia regionálnych krojov. Cieľom aktivít je poskytnúť rodičom a členom regionálnych workshopov z časti obce Rycerka Górna, Sól a Zwardoń vedomosti o spôsoboch a procese šitia jednotlivých prvkov regionálneho kroja s nadväznosťou na obradové a príležitostné kontexty. Tieto workshopy budú mať praktický charakter. Deti a mládež získajú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia posúdiť, koľko materiálu je potrebné na ušitie danej časti oblečenia a budú vedieť robiť strihy, vrátane ich kreslenia a vystrihnutia. Mladých milovníkov folklóru budú podporovať dospelí, ktorí sa tiež zapoja do procesu šitia krojov. Osobitným druhom workshopových aktivít bude učenie vyšívania, určené pre všetkých záujemcov z kruhov obyvateľov obce Rajcza.

 - Workshopy venované folklóru pohraničia

Workshopy folklóru pohraničia sú tvorivé aktivity pripravované hlavne pre turistov, ktorí oddychujú na území obce Rajcza v období zimných a letných prázdnin.Cieľom úlohy je propagovať folklór poľsko-slovenského pohraničia a pridať nový prvok k ponuke cestovného ruchu, ktorý umožní zatraktívniť trávenie voľného času. Myšlienkou workshopov je, okrem iného, ukázať folklórnu

pestrosť nášho pohraničia. Tieto workshopy budú pripravené a vedené poľskými a slovenskými inštruktormi. Tematikou workshopov bude široko chápaný folklór, ktorý tvoria hudba, tanec, spev a umelecká ľudová výroba. V rámci úlohy plánujeme usporiadať 14 workshopových stretnutí, ktoré budú verejne prístupné, čo znamená, že sa ich bude môcť zúčastniť každý záujemca.

- Propagačné aktivity 

Aktivity propagujúce výsledky a výstupy vzniknuté v rámci realizácie mikroprojektu budú realizované prostredníctvom obecnej a miestnej tlače, facebookového profilu Aktywna Rajcza a rádia. Počas celej doby trvania úlohy bude vedený wlog a zručnosti hry, a nielen to, získané v priebehu workshopov, budú odprezentované  verejnosti počas augustových Obecných dožiniek. V rámci tohto podujatia je naplánované aj poľsko-slovenské vystúpenie propagujúce folklór a kultúrne dedičstvo obcí: Rajcza a Nová Bystrica.

Cieľom mikroprojektu je: 

Efektívne využiť kultúrny potenciál, ktorý tvorí regionálnu identitu a môže významným spôsobom ovplyvniť prípravu ucelenej a komplexnej ponuky cestovného ruchu. Zvýšenie záujmu o ponuku cestovného ruchu v pohraničí – predovšetkým v  obci Rajcza a v obci Nová Bystrica. Budovanie kultúrnej identity prostredníctvom docenenia regionálneho potenciálu pohraničia miestnym obyvateľstvom a návštevníkmi.

Projekt je realizovaný od januára do augusta roku 2018  

Hodnota celej úlohy predstavuje: 24 452,99 euro.

 Mikroprojekt je z 85 % spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a z 5% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy 

Príspevok: 

EFRR: 20 785,04 euro, prostriedky z rozpočtu: 1 222,64 euro, vlastný vklad obce Rajcza:

2 445,31 euro.

pdfDedičstvo_ozvena_a_workshopy.pdf496.86 KB

zskmojekysucekysucke muzeum