Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

01.04.2015
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obce Nová Bystrica, Obecný úrad č. 657, 023 05 Nová Bystrica alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Nová Bystrica.
Začaté správne konania:

Číslo konania
Žiadateľ
Predmet konania
Katastrálne územie
Dátum zverejnenia  informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania
346/2014
Ing. Aurélia 
Fajčíková

 

 Vrbická 2072/11,
031 01 Liptovský
Mikuláš

 

Žiadosť
o súhlas
s výrubom
drevín
Nová 
Bystrica
12.3.2014 7 dní
1526/2014
COOP Jednota,
spotrebné
družstvo,
Palárikova 87 
022 01 Čadca
Žiadosť 
o súhlas
s výrubom
drevín
Nová
Bystrica

 

10. 10. 2014

7 dní
132/2015
Emil Brehovský

 Nová Bystrica 680

023 05

Žiadosť
o súhlas 
s výrubom
drevín
Nová
Bystrica
08.02.2015 7 dní
344/15
SVP,š.p. 
Správa povodia 
stredného Váhu I.

 Č.budovy 1/97

02071 Nimnica

Žiadosť
o súhlas 
s výrubom
drevín
Nová 
Bystrica
01.04.2015 7 dní

 

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum