Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

elektrinaStredoslovenská distribučná, a.s.,  oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Závodskovia, Pleškovia, Holienkovia, Korčekovia a celá miestna časť Vychylovkabude prerušená distribúcia elektriny v termíne: 13.06.2023 od 07:30 do: 16:30.

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Závodskovia, Pleškovia, Holienkovia, Korčekovia a celá miestna časť Vychylovkabude prerušená distribúcia elektriny v termíne: 13.06.2023 od 07:30 do: 16:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..  

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny na odberných miestach, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.  Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.

 

zskmojekysucekysucke muzeum