Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznamVážení spoluobčania, Obecný úrad Nová Bystrica, na základe rozhodnutia krízového štábu zo dňa 26.5.2023, zriadil transparentný účet na finančnú pomoc pre požiarom zasiahnutú rodinu z našej obce. Číslo účtu v tvare IBAN: SK12 0900 0000 0052 0308 2600

Touto cestou vopred ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa vedia stotožniť so situáciou našich spoluobčanov a akoukoľvek sumou ich podporia a zmiernia vzniknutú zložitú situáciu,  ktorú nik nečaká. Ešte raz v mene poškodenej rodiny vyslovujeme veľké Ďakujem.  

 

zskmojekysucekysucke muzeum