Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdf

Zverejnenie platu zástupcu starostu obce podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zskmojekysucekysucke muzeum